طراحی و پیاده سازی شبکه های مجازی

راه‌حلهای مبتنی بر سیستمها و شبکه‌های مجازی هزینه‌های پیاده سازی و نگهداری شبکه‌ها و سرورها را به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهند و مدیریت امنیت این سیستمها را نیز آسانتر می‌کنند. شرکت آی‌وین از جمله شرکتهای پیشگام است که توجه خاصی به فناوریها و راه‌حلهای مجازی سازی دارد و آماده است تا مشاوره‌هاي لازم را برای پیاده‌سازی این راه‌حلها در شبکه‌های بزرگ ارائه دهد.