نوار قلب جنین

نوار قلب جنین نوار قلب جنین در طی دوران بارداری جهت بررسی موقعیت جنین صورت می گیرد . در طی این تست پزشک مربوطه ضربان قلب جنین را ارزیابی می کند در این تست در شرایطی که جنین استراحت می کند و در زمان حرکت آن انجام می شود . نوار-قلب-جنین-(NST) نوار قلب جنین در اطلاعت بیشتر دربارهنوار قلب جنین[…]