خشکی واژن

خشکی واژن خشکی واژن یک حالت غیر طبیعی همراه با درد و سوزش است. این عارضه درحین یا بعد سن یائسگی در خانم ها رخ می دهد. قطع سیکل قاعدگی باعث کاهش تولید هورمون استروژن می شود که یک عامل خشکی واژن است. خشکی واژن علل خشکی واژن کاهش هورمون استروژن: تولید هورمون استروژن باعث اطلاعت بیشتر دربارهخشکی واژن[…]