راهنمای مدیر IWinDoc

 

 

 

 

 

 

فهرست

راهنمای مدیریت.. 9

دسترسی به مدیریت.. 11

نمایش تنظیمات.. 12

انواع    Mime. 13

آمارها 15

صف استخراج متن.. 16

صف کارهای معوق. 17

اسکریپت نویسی.. 17

پاکسازی سطل زباله ی تمام کاربران. 18

به روزرسانی وضعیت انبار داده 19

وارد کردن گزارش ها از یک پوشه. 20

نمایش تنظیمات رایانامه jBPM... 21

بازنشانی سایز سند کاربر. 21

تازه سازی cache کاربر. 22

ایجاد چند پوشه و اختصاص فراداده به آنها 22

نمایش سایز اسناد،پوشه ها از مسیر داده شده 22

گرفتن مسیر با UUID.. 23

حذف تاریچه ی اسنادی با سایز0. 23

پیمایش انبار داده به صورت بازگشتی.. 24

مدیریت گروه های مشخصه(فراداده) 26

گروه های مشخصه(فراداده) 27

مهر. 29

مهر کردن یک سند. 30

مدیریت مهر. 30

کاربران وارد شده 33

صف پیام. 33

بارگذاری مجدد. 34

ایجاد پیام. 34

ویرایش پیام. 35

حذف پیام. 36

مدیریت کاربر. 36

انتخاب نمایش کاربران یا سمت ها 37

نمایش کاربران. 38

نمایش سمت ها 38

ایجاد یک سمت جدید. 38

حذف یک سمت.. 39

فیلتر توسط سمت.. 39

ایجاد یک کاربر جدید. 39

به‌روز رسانی یک کاربر. 40

حذف یک کاربر. 41

ویرایش تنظیمات کاربر. 42

حساب‌های رایانامه‌ی کاربران. 42

ایجاد حساب های رایانامه‌ی کاربر. 43

حذف حساب‌های رایانامه. 44

به‌روزرسانی حساب‌های رایانامه. 44

تنظیمات فیلترهای رایانامه. 45

اضافه کردن قوانین فیلترسازی رایانامه ها 46

اختیارات 47

پارامترهای خاص... 48

اضافه کردن اختیارات جدید. 49

ویرایش اختیارات.. 49

گزارش‌ها 50

اضافه کردن یک گزارش جدید. 50

انواع گزارش‌ها 51

گزارش SQL. 51

گزارش اسکریپتی.. 51

گزارش‌های همراه با پارامتر. 52

گزارش فعالیت.. 52

گردش کار 53

عملیات خودکار 56

اضافه کردن عملیات خودکار جدید. 57

انواع رخدادها 58

ویرایش عملیات و شرط‌ها 59

شرط ها 61

عملیات.. 63

مثال عملیات خودکار 66

عملیات دوره ای.. 68

گرامر دوره زمانی.. 69

مثال های عملیات دوره ای.. 70

نمونه BeanShell 70

نمونه Jar 71

الگوهای فرم‌خوان. 76

پشتیبان گیری.. 86

وارد کردن اطلاعات از روی پشتیبان. 87

ابزارهای کمکی.. 88

بررسی رایانامه. 88

دوباره سازی ایندکس‌ها 89

بررسی کننده ی انبار داده 91

لیست ایندکس‌ها 91

بررسی استخراج متن.. 92

تنظیمات سیستم IWinDoc. 93

تنظیمات سیستم. 93

فعال سازی آنتی ویروس در سیستم. 93

تنظیم نام اسناد ویرایش شده 93

تنظیمات زمان اجرا 93

تنظیم کلمات کلیدی.. 93

وارد کردن نام کاربری با حروف کوچک... 94

ورود سیستم به حالت نگهداری.. 94

تنظیمات OCR. 94

ورود سیستم به حالت فقط خواندنی.. 95

تغییر  دسترسی به  url سیستم. 96

تنظیمات نمایش کاربران  و سمت ها 96

تنظیمات دوباره سازی ایندکس ها 97

تنظیمات دسترسی بهWebDAV. 98

تنظیمات امنیت.. 102

صف کارهای معوق. 104

تنظیمات ارزیابی رمز عبور 105

تنظیم دسترسی به اسناد ایجاد شده توسط.. 106

تنظیمات آپلود اسناد. 106

تنظیمات MultiDatabase. 107

تنظیمات LDAP. 112

تنظیمات ActiveDirectory. 118

فعالسازی پیش نمایش سیستم. 121

فعال سازی پیش نمایش فایلهای postscript ( در حال توسعه ) 122

فعال سازی پیش نمایش عکس... 122

فعال سازی تبدیل به PDf برای پیش نمایش... 122

فعال سازی تبدیل فایل های html به pdf 123

تنظیمات پیش نمایش فایلهای HTML. 123

تنظیمات پیش نمایش فایلهای اتوکد (در حال توسعه) 125

تنظیمات پیش نمایش فایلهای پزشکی (در حال توسعه ) 125

تنظیمات نوع پیش نمایش... 126

تنظیمات رایانامه. 127

تنظیمات اعلان به کاربران با رایانامه. 127

تنظیمات سرویس smtp. 128

تنظیمات کنفرانس... 129

تنظیمات انقضای سند (در حال توسعه) 130

سایر تنظیمات.. 131

محدویت در آپلود فایل.. 131

تنظیمات tomcat در سرور 132

محدودیت نوع Mime. 132

تنظیمات زمانبندی.. 133

فعالسازی سرویس گپ ( در حال توسعه ) 133

تنظیم کلیدهای جستجو. 133

تنظیم دبل کلیک روی اسناد. 134

تنظیم برچسب گذاری خودکار اسناد. 134

تنظیم فیلد پاسخ در پیام رسانی.. 134

تنظیمات استخراج متن.. 135

تغییر لوگو. 135

تنظیم نام سیستم. 137

تنظیمات tab های اضافه. 138

افزایش سرعت سیستم. 138

تغییر فرمت نسخه های اسناد. 139

تنظیمات صفحه ی ورود. 140

تنظیمات گردش کار 141

تنظیمات zoho ( در حال توسعه ) 141

تنظیمات webService. 142

انقضای سند. 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای مدیریت

راهنمای مدیریت

IWinDoc  ابزاری است برای مدیریت اسنادی که در یک شرکت به وجود می آیند. این برنامه دسترسی به کل محیط سازمان را بهبود می بخشد و سعی بر کنترل تکرار بیش از حد لزوم اطلاعات دارد.

مدیریت IWinDoc راه حلی برای موارد زیر فراهم می‌آورد:

·       کنترل حجم رو به رشد اطلاعاتی که باید مدیریت شوند

·       مدیریت کاربران

·       نمایش حقیقی مشخصه‌های فایل IWinDoc.cfg که با راه اندازی IWinDoc، بارگذاری می‌شود.

·       اسکریپت نویسی

·       دسترسی سطح پایین به انبار داده

·       فراداده ها

·       ابزار درخواست ها و گزارش‌گیری

·       رسیدگی به کاربران (گزارش پیگیری)

·       سازمان‌دهی گردش‌کار

·       ورود و خروج داده از سرور

به واسطه‌ی سیستم مدیریت IWinDoc، اطلاعات کاربردی و مناسب برای کمک به مدیر در کنترل انبار داده  IWinDoc قابل دسترسی هستند.

·       دسترسی به مدیریت

·       نمایش تنظیمات

·       انواع    Mime

·       آمارها

·       اسکریپت نویسی

·       مدیریت گروه های مشخصه(فراداده)

·       مهر

·       کاربران وارد شده

·       صف پیام

·       مدیریت کاربر

·       نمایش سمت ها

·       اختیارات‌

·       گزارش‌ها

·       گزارش فعالیت

·       گردش کار

·       عملیات خودکار

·       عملیات دوره ای

·       الگوهای فرم‌خوان

·       پشتیبان گیری

·       وارد کردن اطلاعات از روی پشتیبان

·       ابزارهای کمکی

·       تنظیمات سیستم IWinDoc

·       انقضای سند

 

 

 

دسترسی به مدیریت

دسترسی به مدیریت

تنها کاربرانی که دارای سمت مدیریتی می‌باشند به بخش مدیریت دسترسی دارند و این برچسب برای آنها قابل رویت است.

 

 

 

 

 

 

 

نمایش تنظیمات

نمایش تنظیمات

در نمایش تنظیمات، یک مدیر قادر خواهد بود پارامترهایی راکه هنگام راه اندازی IWinDoc بارگذاری میگردد، ببیند.

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع    Mime

انواع    Mime

IWinDoc، فایل‌های نوع Mime را که اضافه، حذف و ویرایش می‌شود، پشتیبانی می‌کند. با این امکان میتوانید برای تمام فایل های وارد شده به سیستم، نوع خاصی از آیکون را اختصاص دهید.

جزییات عملیات طبق آیکون‌های موجود:

·       add ایجاد نوع Mime جدید

·       select فعال سازی نوع Mime

·       false غیرفعال کردن نوع Mime

·         edit ویرایش نوع Mime

·       delete حذف نوع Mime

 

 

ایجاد یک نوع Mime جدید

برای ایجاد یک نوع Mime جدید، روی آیکون  کلیک می‌کنید:

 

بعد از ایجاد نوع Mime  جدید، به نمایش لیست تمام نوع Mime های جدید باز خواهید   

گشت و می‌توانید نوعMime  ایجاد شده را ببینید.

 

حذف نوع Mime

برای حذف نوع Mime، روی آیکون  حذف کلیک کنید.

بعد از حذف نوع Mime، شما به نمایش لیست تمام نوع  Mimeها بازگردانده می شوید.

 

ویرایش نوع Mime

برای ویرایش نوع Mime، روی آیکون  ویرایش نوع Mime کلیک کنید:

بعد از به روز رسانی یک نوع Mime، شما به نمایش لیست تمام نوع Mime ها بازگردانده می شوید.

 

 

آمارها

آمارها

در نمایش آمارها، مدیران می‌توانند اطلاعاتی را درباره‌ی اندازه ی انبار داده ببینند و این موهوم سودمندی‌هایی از این قبیل دارد:

·       اندازه‌ی سند (برای فهمیدن چگونگی رشد انبار داده و شرایط رشد هارد دیسک)

·       استفاده از حافظه (برای فهمیدن میزان استفاده از حافظه)

 

صف استخراج متن

در سیستم تمام متن های اسناد بیرون کشیده می شوند تا در جهت مدیریت این اسناد به کار گرفته شوند. مدیر میتواند چگونگی این فرآیند را در این بخش مشاهده نماید.  فرآیند استخراج متن از اسناد IWinDoc بر اساس تنظیماتی که درسیستم انجام می دهید، به طور مستمر انجام میگیرد. ممکن است سیستم برای پردازش متون اسناد، آنها را به صف کند و در صف انتظار برای استخراج متن نگاه دارد. در این زمان شما می توانید با کلیک کردن به روی صف استخراج متن، از چگونگی این فرآیند مطلع شوید.

 

 

 

صف کارهای معوق

اگر در سیستم شما عملیات خودکار پیش پردازش فعال شده باشد، پردازش هایی در صف کارهای معوق به صف می شوند تا به ترتیب اولویت در سیستم اجرا گردند. می توانید در صف کارهای معوق این تغییرات را مشاهده نمایید.

همچنین اگر در بخش تنظیمات، کلید مربوط به برچسب گذاری خودکار را فعال کرده باشید، آنگاه عمل برچسب گذاری اسناد در صف کارهای معوق انجام خواهد شد.

علاوه بر این اگر در بخش تنظیمات، کلید مربوط به فعال سازی صف کارهای معوق در مجوز دسترسی فعال باشد، آنگاه اعطای مجوز دسترسی نیز در این صف انجام خواهد شد.

 

 

اسکریپت نویسی

اسکریپت نویسی

 

اسکریپت نویسی مدیران را قادر میسازد تا اسکریپت های  BeanShell را در پوشه ها اجرا نمایند و رخدادهایی را لغو کنند ( به طور مثال آپلود اسناد ). این خصیصه توسط عملیات خودکار نیز اعمال می گردد که شما را قادر می ‌سازد عملیاتی را به طور خودکار در سیستم اجرایی نمایید.

 

 

 

پاکسازی سطل زباله ی تمام کاربران

import com.iwindoc.api.*;

import com.iwindoc.core.*;

import com.iwindoc.bean.*;

import com.iwindoc.module.db.stuff.*;

String token = DbSessionManager.getInstance().getSystemToken();

for (Folder trash : IWDFolder.getInstance().getChilds(token,

"/iwd:trash")) {

print("Trash: " + trash.getPath()+"<br/>");

for (Folder fld : IWDFolder.getInstance().getChilds(token,

trash.getPath())) {

print("About to delete folder: " + fld.getPath() + "<br/>");

IWDFolder.getInstance().purge(token, fld.getPath());

}

for (Document doc : IWDDocument.getInstance().getChilds(token,

trash.getPath())) {

print("About to delete document: " + doc.getPath() + "<br/>");

IWDDocument.getInstance().purge(token, doc.getPath());

}

for (Mail mail : IWDMail.getInstance().getChilds(token,

trash.getPath())) {

print("About to delete mail: " + mail.getPath() + "<br/>");

IWDMail.getInstance().purge(token, mail.getPath());

}

}

به روزرسانی وضعیت انبار داده

import com.iwindoc.core.*;

new RepositoryInfo().run();

 

وارد کردن گزارش ها از یک پوشه

در صورت موجود بودن گزارش های شما در پوشه ی reports در مسیر tomcat سیستم IWinDoc،

import java.io.*;

import java.sql.*;

import org.hibernate.*;

import com.iwindoc.core.*;

import com.iwindoc.util.*;

import com.iwindoc.dao.*;

Session hbmSession = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();

Connection con = hbmSession.connection();

Statement st = con.createStatement();

File reports = new File(Config.HOME_DIR + "/reports");

try {

if (reports.isDirectory()) {

    for (File rep : reports.listFiles()) {

            print(FileUtils.getFileName(rep.getName()));

            long id = ReportDAO.createFromFile(rep,FileUtils.getFileName(rep.getName()), true);

            String sql = "insert into IWD_PROFILE_MSC_REPORT (PRP_ID,PRP_REPORT) values (1,"  + id + ")";

            LegacyDAO.execute(con, sql);

    }

    print("reports successfully import");

}

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

} finally {

LegacyDAO.close(con);

HibernateUtil.close(hbmSession);

}

نمایش تنظیمات رایانامه jBPM

import org.jbpm.*;

print("Templates: " +

JbpmConfiguration.Configs.getString("resource.mail.templates") + "<br/>");

print("From: " +

JbpmConfiguration.Configs.getString("jbpm.mail.from.address") + "<br/>");

print("Host: " +

JbpmConfiguration.Configs.getString("jbpm.mail.smtp.host") + "<br/>");

 

 

بازنشانی سایز سند کاربر

import com.iwindoc.dao.bean.cache.*;

import com.iwindoc.cache.*;

UserItems ui = UserItemsManager.get("dadmin");

ui.setSize(0);

 

تازه سازی cache کاربر

import com.iwindoc.cache.*;

UserItemsManager.refreshDbUserItems();

 

ایجاد چند پوشه و اختصاص فراداده به آنها

import com.iwindoc.api.*;

for (int i=0; i < 5; i++) {

String path = "/iwd:root/fld_" + i;

IWDFolder.getInstance().createSimple(null, path);

IWDPropertyGroup.getInstance().addGroup(null, path, "iwg:IDbook");

    print("iwd:root/fld_" + i);

}

 

 

نمایش سایز اسناد،پوشه ها از مسیر داده شده

import com.iwindoc.bean.*;

import com.iwindoc.util.*;

import com.iwindoc.api.*;

ContentInfo ci = IWDFolder.getInstance().getContentInfo(null,

"/iwd:root/test");

print("Folders: " + ci.getFolders() + "<br/>");

print("Documents: " + ci.getDocuments() + "<br/>");

print("Size: " + FormatUtil.formatSize(ci.getSize()) + "<br/>");

 

 

گرفتن مسیر با UUID

import com.iwindoc.api.IWDRepository;

String path = IWDRepository.getInstance().getNodePath(null,

"b0c420b0-aba2-4c65-8a3d-6516e5d554ae");

print(path);

 

حذف تاریچه ی اسنادی با سایز0

import java.util.*;

import com.iwindoc.api.IWDDocument;

import com.iwindoc.api.IWDRepository;

import com.iwindoc.dao.HibernateUtil;

import org.hibernate.Session;

import org.hibernate.Transaction;

import org.hibernate.Query;

import com.iwindoc.dao.bean.NodeDocumentVersion;

String qs = "from NodeDocumentVersion ndv where ndv.size=0";

Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();

Transaction tx = session.beginTransaction();

Query q = session.createQuery(qs);

List docVersionList = q.list();

HibernateUtil.commit(tx);

print("Number of nodes"+docVersionList.size()+"<br/>");

for (NodeDocumentVersion ndv : docVersionList) {

String path =

IWDRepository.getInstance().getNodePath(null,ndv.getParent());

IWDDocument.getInstance().purgeVersionHistory(null, path);

}

HibernateUtil.close(session);

print("done");

 

پیمایش انبار داده به صورت بازگشتی

import org.slf4j.Logger;

import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.iwindoc.api.*;

import com.iwindoc.bean.*;

Logger log = LoggerFactory.getLogger("com.iwindoc.scripting");

int MAX_DEPTH = Integer.MAX_VALUE;

void nodeTask(String path, int depth) throws Exception {

for (Document doc : IWDDocument.getInstance().getChildren(null,

path)) {

log.info("Document: {}", doc.getPath());

}

for (Folder fld : IWDFolder.getInstance().getChildren(null, path))

{

log.info("Folder: {}", fld.getPath());

if (depth < MAX_DEPTH) {

nodeTask(fld.getPath(), depth + 1);

}

    }

}

log.info("***** Process BEGIN *****");

nodeTask("/iwd:root", 0);

log.info("***** Process END *****");

 

 

مدیریت گروه های مشخصه(فراداده)

مدیریت گروه های مشخصه(فراداده)

 

در نمایش فراداده‌ها، فراداده های ثبت شده دیده می‌شوند. همچنین فراداده های جدید قابل ثبت هستند.

سازمان‌دهی گروه های مشخصه(فراداده)

در این بخش شما می توانید به طور مستقیم به ویرایش تعریف فراداده ها  بپردازید.

بعد از انجام اصلاحات باید روی گزینه‌ی ارسال گروه های مشخصه کلیک کنید و دوباره دکمه ی ثبت فراداده ها را بزنید.

 

گروه های مشخصه(فراداده)

این یک راه ساده و قدرتمند برای ساخت مشخصه‌های سفارشی می‌باشد. شما می‌توانید از این خصیصه برای اضافه کردن اطلاعاتی به اسناد استفاده کنید. برای مثال اگر شما فاکتورهایی را در یک پوشه ذخیره کنید، می‌توانید یک فراداده برای مشخص کردن نام  صاحب فاکتور و مبلغ آن روی سند تعریف نمایید. شما قادر خواهید بود این اطلاعات را بدون باز کردن سند مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با این فراداده در آینده جست وجو نیز انجام دهید.

به طور پیش فرض، فراداده های ساده ای در نرم افراز تعبیه شده است. اگر شما قادر به دیدن  آنها نیستید کافی است گزینه‌ی ثبت فراداده را کلیک کنید، تا فراداده ها ثبت شوند.

 همچنین می‌توانید از طریق فایل PropertyGroup.xml به ویرایش، اضافه و یا حذف فراداده بپردازید. بار هر بار ویرایش گروه های مشخصه ( فراداده ) باید گزینه‌ی ثبت فراداده را کلیک کنید.

کاربرانی که می‌توانند فراداده‌هایی را به اسناد و یا پوشه ای اضافه کنند از طریق دو گزینه ی زیر این کار را انجام می‌دهند:

·       add_property_group  اضافه کردن فراداده

·       remove_property_group  حذف فراداده

و فراداده ها در بخش اطلاعات اسناد دیده خواهند شد و شما می‌توانید با استفاده از گزینه ی تغییر به ویرایش آنها بپردازید. همچنین با کلیک روی گزینه‌ی حذف، فراداده‌ی مورد نظر راحذف کنید.

 

مهر

مهر

مهر کردن تنها در بخش سازمان دهی برای اسنادی که در قالب PDF هستند و یا این قابلیت را دارند که به PDF تبدیل شوند، لحاظ شده است.

محدودیت ها:

·       تنها برای اسناد PDF و یا اسنادی که قابلیت تبدیل به PDF را دارند، کار می‌کند.

·       یک امتیاز و برتری به پوشه می دهد.

·       تنها در نمایش سازمان دهی قابل اعمال است.

جزییات عملکردها بر اساس آیکون‌ها

·       stamp شروع مهرکردن یک سند

مهر کردن یک سند

ابتدا یک سند (که در قالب PDF است و یا این قابلیت را دارد که به PDF تبدیل شود) را، در نمایش سازمان دهی انتخاب کنید، سپس  آیکون مهر جدید را بزنید. یک منوی پاپ آپ ظاهر خواهد شد.

در نمایش مدیریت به هرکاربر می تواند چندین مهر اطلاق شود. هر کاربر می تواند یکی از مهرها را انتخاب کند و اجرا نماید. بعد از مدتی یک فایل PDF  جدید ایجاد خواهد شد. (یا یک نسخه ی جدید از فایل PDF، زمانی که فایل مهر شده PDF باشد.)

 

مدیریت مهر

در پنل مدیریت، مهرها می توانند مدیریت شوند. شما می‌توانید متن و یا عکسی را به عنوان مهر قرار دهید.

شما می‌توانید مهرهای جدید را اضافه و یا ویرایش نمایید.

دربخش مهر عکسی شما می‌توانید عکس مربوطه را ببینید.

این عکس می‌تواند اضافه و یا ویرایش گردد.

با استفاده از  آیکون می‌توانید یک فایل تست ایجاد نمایید.

 

 

 

 

 

کاربران وارد شده

کاربران وارد شده

در این بخش مدیر می‌تواند تمام کاربران واردشده را ببیند. تاریخ وارد شدن کاربر(ایجاد)، تاریخ آخرین دسترسی کاربر و ... قابل دیدن است .

کاربران را می توانید با زدن آیکون  از سیستم خارج کنید.

 

 

صف پیام

صف پیام

در کنار گزینه ی کاربران واردشده گزینه‌ی صف پیام موجود است.

شما می توانید برای سیستم خود پیام های زمانبندی شده تعریف نمایید، به طور مثال به کاربران هشدار دهید که تا چهار دقیقه ی دیگر از سیستم خارج شوند و در صورت خارج نشدن، سیستم به طور خودکار کاربران را خارج نماید.

در این صف، پیام ها نشان داده می‌شوند. پیام ها می‌توانند ثابت و یا موقتی باشند. پیام‌های ثابت باید برای آگاهی دادن برخی از رخدادها به طور مستمر استفاده شوند، یعنی این پیام ها تا زمانی که توسط مدیر حذف نشده اند، در سیستم اجرا می شوند.

پیام های موقتی بعد از یک بار اجرا از سیستم پاک می شوند وجهت اعلان دوباره پیام به کاربران، باید دوباره تعریف شوند.

اگر گزینه ی نمایش غیر فعال باشد. در صورت اعلان پیام به کاربر تنها در بخش پایینی صفحه، سمت چپ، پیام نمایش داده می شود. در غیر این صورت در زمان اعلان پیام به کاربر یک منوی پاپ آپ برای کاربر نمایش داده می شود.

در قسمت بالایی این بخش، سمت چپ، گزینه برای ایجاد پیام وجود دارد.

 

بارگذاری مجدد

این گزینه لیست پیام ها را نوسازی می کند و پیام های موقتی را به طور خودکار حذف خواهد کرد.

ایجاد پیام

با پر کردن فیلدهای زیر می توانید به ایجاد پیام جدید بپردازید.

·       با انتخاب عمل مورد نظر، به طور خودکار عمل اطلاق شده به پیام اجرا خواهد شد.

·       گزینه ی نوع، مشخص کننده ی نوع پیام می باشد که می تواند مقادیر موقتی و یا ثابت را داشته باشد.

·       گزینه ی نمایش، در صورت فعال شدن، منجر به نمایش پیام به صورت منوی پاپ آپ به کاربر خواهد شد.

ویرایش پیام

با کلیک روی گزینه ی  پیام ویرایش نمایش داده میشود که با ویرایش مقادیر موجود و زدن گزینه ی ارسال، این مقادیر تغییر خواهند کرد.

حذف پیام

با کلیک روی گزینه ی  پیام حذف نمایش داده می شود که با زدن گزینه ی ارسال، پیام مربوطه حذف خواهد شد.

 

مدیریت کاربر

مدیریت کاربر

در این بخش شما می‌توانید حساب‌های کاربران را ایجاد، حذف، به‌روز رسانی، فعال و غیرفعال سازید و برای هر کاربر چندین حساب رایانامه[1] ایجاد نمایید.

جزییات عملیات به شرح زیر می‌باشد:

·       add ایجاد کاربر جدید

·       select فعال سازی کاربران

·       false غیرفعال کردن کاربران

·       edit ویرایش کاربران

·       delete حذف کاربران

·        mailویرایش حساب‌های رایانامه

در نمایش اصلی این بخش شما می‌توانید یک نگاه اجمالی به کاربران حقیقی داشته باشید.

انتخاب نمایش کاربران یا سمت ها

در بالای پنجره، با کلیک به روی گزینه ی مورد نظر می‌توانید نمایش سمت ها و یا کاربران را انتخاب کنید.

نمایش کاربران

نمایش سمت ها

ایجاد یک سمت جدید

برای ایجاد سمت جدید روی گزینه ‌ی ، ایجاد سمت جدید کلیک کنید.

 

 بعد از ایجاد سمت جدید، به نمایش  لیست کل سمت ها بازگردانده می‌شوید.

حذف یک سمت

برای حذف یک سمت روی گزینه‌ی  حذف سمت کلیک کنید.

بعد از حذف سمت، به نمایش  لیست کل سمت ها بازگردانده می‌شوید.

فیلتر توسط سمت

با استفاده از فرم فیلترسازی می توانید کاربرانی با یک سمت معین را انتخاب نمایید.

ایجاد یک کاربر جدید

برای ایجاد یک کاربر جدید، روی گزینه ی  ایجاد کاربر جدید کلیک کنید.

بعد از ایجاد کاربر جدید، به نمایش لیست کل کاربران بازگردانده می‌شوید.

*یادآوری

هرکاربری  برای ورود به IWinDoc باید دارای سمت مدیر(ROLE_ADMIN) و یا کاربر (ROLE_USER) باشد.

 

 

به‌روز رسانی یک کاربر

برای به‌روز رسانی یک کاربر روی گزینه ی  ویرایش کاربر کلیک کنید.

بعد از به‌روز رسانی، به نمایش لیست کل کاربران بازگردانده خواهید شد.

حذف یک کاربر

برای حذف یک کاربر روی گزینه ی  حذف کاربر کلیک کنید.

بعد از حذف، به نمایش لیست کل کاربران بازگردانده خواهید شد.

ویرایش تنظیمات کاربر

برای ویرایش تنظیمات کاربر روی گزینه ی  تنظیمات کاربر کلیک کنید.

بعد از به روزرسانی اختیارات کاربر، به نمایش لیست کل کاربران بازگردانده خواهید شد.

حساب‌های رایانامه‌ی کاربران

برای نمایش حساب های رایانامه‌ی کاربران، روی گزینه‌ی  ویرایش حساب‌های رایانامه کلیک کنید.

لیست تمام حساب‌های رایانامه ی اختصاص داده شده به کاربر نمایش داده می‌شود.

*یادآوری

برای فعال کردن زمان‌بندی ورود رایانامه‌ها، تنظیمات عملیات دوره ای را مطالعه کنید.

 

ایجاد حساب های رایانامه‌ی کاربر

برای وارد کردن یک رایانامه ی جدید در حساب کاربر، روی گزینه‌ی  حساب رایانامه ی جدید کلیک کنید.

در این صفحه شما باید اطلاعاتی از قبیل پروتکل رایانامه، رایانامه‌ی کاربر، سرور میزبان، سرور رایانامه، نام پوشه و رمز عبور را وارد کنید.

*یادآوری

IWinDoc، به طور مرتب رایانامه ها را از حساب‌های  IMAP ,IMAPS ,POP3 و POP 3S وارد می‌کند.

حذف حساب‌های رایانامه

برای حذف حساب رایانامه ی کاربر موردنظر، روی گزینه ی  ویرایش حساب‌های رایانامه کلیک کنید،

سپس گزینه ی  حذف حساب رایانامه را بزنید. بعد از حذف، لیست تمام حساب‌های رایانامه ی اختصاص داده شده به کاربر نمایش داده می‌شود.

به‌روزرسانی حساب‌های رایانامه

برای به روز رسانی حساب رایانامه ی کاربر، روی گزینه ی  ویرایش حساب‌های رایانامه کلیک کنید،

 سپس گزینه ی  ویرایش حساب رایانامه را بزنید.

بعد از بروزرسانی، لیست تمام حساب‌های رایانامه ی اختصاص داده شده به کاربر نمایش داده می‌شود.

تنظیمات فیلترهای رایانامه

با کلیک بروی  فیلتر حساب رایانامه

 و زدن گزینه ی  اضافه کردن فیلتر رایانامه ی جدید، باید یک پوشه ی موجود در IWinDoc را برای ورود رایانامه ها انتخاب کنید. اگر تیک گروه سازی راعلامت بزنید، ایمیل ها براساس ساختار سال، ماه، روز در پوشه ی انتخاب شده وارد می‌شود.

اضافه کردن قوانین فیلترسازی رایانامه ها

با کلیک روی  قوانین

 و زدن گزینه ی  اضافه کردن قانون جدید،

شما باید گزینه های فیلد را (شامل مقادیر: از، به، موضوع، محتوا ) که دارای شرط معتبر (شامل یا برابر) هستند با مقداری مشخص داشته باشید. در صورتی که شما برای یک حساب رایانامه چندین فیلتر داشته باشید. باید همه ی آنها درست باشند تا رایانامه به دست شما برسد.

 

اختیارات‌

اختیارات‌

به هر کاربر باید اختیارات اختصاص داده شود. این اختیارات تعریفی از پارامترهای تنظیمات کلی رابط کاربری، توسعه های موجود و دیگر خصیصه های IWinDoc است که در ساخت اختیارات سفارشی کاربر تاثیرگذار است.

پارامترهای خاص

 

محدودیت حافظه به کاربران اجازه ی آپلود اندازه‌ی تعیین شده ای از فایلها را می‌دهد و این موهوم امکان کنترل رشد انبار داده و استفاده ی نامناسب کاربر از برنامه را برای مدیر فراهم می کند.

فیلترهای پیشرفته زمانی که تعداد کاربران در سیستم بالا باشد، باید فعال شود. با توجه به این پارامتر خصیصه های فیلترسازی گروهی یا کاربری فعال می گردد.

ویزارد فراداده این امکان را می‌دهد تا با آپلود هر فایلی در IWinDoc، کاربر را رهنمود به تکمیل یک فرم فراداده در راستای آن فایل کنید.

ویزارد گردش‌کار این امکان را می‌دهد تا با آپلود هر فایلی در IWinDoc، کاربر را رهنمود به شروع یک گردش کاردر راستای آن فایل کنید.

 ویزارد کلمات کلیدی این امکان را می‌دهد تا با آپلود هر فایلی درIWinDoc، کاربر را رهنمود به انتخاب کلمات کلیدی در راستای آن فایل کنید.

ویزارد رسته‌ها این امکان را می‌دهد تا با آپلود هر فایلی در IWinDoc، کاربر را رهنمود به انتخاب رسته های مورد نظردر راستای آن فایل کنید.

اضافه کردن اختیارات جدید

 

آآاا

 

روی گزینه ی  اختیارات جدید کلیک کنید.

 

 

ویرایش اختیارات

روی گزینه ی  ویرایش اختیارات کلیک کنید.

 

 

 

گزارش‌ها

گزارش‌ها

در این بخش شما می‌توانید گزارش‌های خود را ایجاد و استفاده کنید. گزارش ها در فرمت های PDF،RTF و... ارائه می‌شوند.

 

اضافه کردن یک گزارش جدید

روی گزینه‌ی  گزارش جدید کلیک کنید.

گزارش‌ها می‌توانند از اسکریپت نویسی و یا SQL استفاده کنند. فایل آپلود شده باید با پسوندjrxml  یا   jasper(فایل کامپایل شده) باشد.

انواع گزارش‌ها

گزارش SQL

به طور معمول شما یک پایگاه داده دارید که می‌خواهید گزارش‌هایی را از آن استخراج کنید. در این موارد شما باید با روابط جداول آشنایی داشته باشید.

گزارش اسکریپتی

در مواردی نیز داده ی شما از پایگاه داده استخراج نمی‌گردد بلکه از یک منبع خارجی به دست می‌آید. به طور مثال در مورد زیر، لیست تمام کاربران سیستم گزارش می‌شود.

و این به آن معنا است که تنها کاربرانی که در پایگاه داده ی شما وجود دارد قابل گزارش گیری نیستند ، بلکه کاربران خارجی سیستم نیز قابل مدیریت می‌باشند. (این درصورتی است که سرور LDAP خارجی در IWinDoc تنظیم شده باشد.)

گزارش‌های همراه با پارامتر

این امکان سبب ایجاد گزارش‌های پویا می‌گردد. برای ساخت این نوع از گزارش‌ها، نیاز است که علاوه بر فایل jrxml، یک بسته با پسوندrep  ایجاد نمایید که شامل فایل params.xml (پارامترهای تعریف شده برای گزارش ) می‌باشد. انتخاب نام params برای این فایل ضروری است. شما می‌توانید یک  فایل زیپ ایجاد نموده و پسوند آنرا به rep تغییر نام دهید.

پارامترها:

 

گزارش فعالیت

گزارش فعالیت

تمام عملکردهای کاربران IWinDoc در پایگاه داده بازبینی می‌شود. این بخش به بازبینی اعمال انجام شده در IWinDoc می‌پردازد.

به طور مثال میتوانید تمام اسناد ایجاد شده توسط کاربران را ببینید.

 

گردش کار

گردش کار

در نمایش گردش‌کار، مدیر می‌تواند به اضافه، حذف یا ویرایش گردش‌کارها بپردازد. مدیران قادر به دیدن فرآیند و وضعیت گردش‌کار هستند. شما می‌توانید با آپلود فایلی با پسوندpar  به تعریف گردش‌کار بپردازید.

*یادآوری: برای ساخت یک گردش‌کار به راهنمای گردش‌کار مراجعه کنید.

وضعیت گردش‌کارها و فرآیندهای در حال اجرا قابل مشاهده می باشد.

همچنین نمایش گرافیکی گردش‌کار  امکان پذیر است.

هر فرآیند می تواند در بخش ویرایش تغییر نماید و مقادیر دیگری به آن اطلاق گردد.

 

 

عملیات خودکار

عملیات خودکار

در سیستم IWinDoc امکانی فراهم شده تا مدیران بتوانند عملیات تکراری موجود در سیستم را با استفاده از یک ماژول مناسب، یک بار تعریف نمایند و در دفعات مشخص از آنها استفاده کنند.

به طور مثال فرض کنید در سیستم شما لازم است به تمام اسنادی که در پوشه ی خاصی قرار قرار دارند، کلمه ی کلیدی مشخصی افزوده شود. در این راستا شما می توانید با تعریف یک عملیات خودکار این کار را به صورت اتوماتیک انجام دهید. در ادامه به توضیح چگونگی تعریف عملیات خودکار و مثال آورده شده در بالا می پردازیم.

هر عملیات خودکار در واقع نوعی رخداد در سیستم است که شامل تعدادی قوانین می باشد. هر قانون نیز شامل چندین شرط و چندین عملیات خواهد بود.

مفاهیم ابتدایی

·       قوانین توسط شرط‌ها و عملیات نوشته می‌شوند.

·       شرط‌ها یک یا چند ارزیاب هستند که در راستای وابستگی عناصر(سند، پوشه و رایانامه) موجود در رخداد، بررسی می شوند.

·       عملیات، فعالیت‌هایی هستند که در صورت احراز شروط قوانین، در رخدادها انجام می‌گردند.

·       قانون زمانی اجرا می گردد که تمام شرایط آن درست باشد.

·       قانون زمانی اجرا می گردد که تمام عملیات های تعریف شده، در عناصر وابسته به رخداد اجرایی گردد.

اضافه کردن عملیات خودکار جدید 

 روی گزینه ی  کلیک کنید. فرم مربوطه نمایش داده خواهد شد.

·       ترتیب، فیلدی است که اولویت اجرای قانون در میان دیگر قوانین را مشخص می‌کند.( هرچه شماره ی ترتیب یک قانون بالاتر باشد، آن قانون دارای اولویت بیشتری است.)

·       نام، فیلدی است که مشخصه ی قانون تعریف شده می باشد.

·       رخداد، فیلدی است که نوع عملیات اجرا شده در سیستم را مشخص می‌کند.

·       قبل/بعد، فیلدی است که دارای دو مقدار قبل و بعد میباشد. مقدار قبل اجرای عملیات خودکار را به قبل از ایجاد عناصر در IWinDoc موکول می کند در حالی که مقدار  بعد، اجرا را به بعد از ایجاد عناصر نسبت می‌دهد.

·       فعال‌سازی، فیلدی است که با زدن تیک می‌توانید آن قانون را فعال یا غیر فعال کنید.

·       حال گزینه‌ی ارسال را بزنید تا قانون اضافه شود.

 

انواع رخدادها

در سیستم IWinDoc، چندیدن رخداد برای اعمال عملیات خودکار مورد نظر در سیستم تعبیه شده است.

به طور مثال در رخداد ایجاد سند، با تعریف شروط و عملیات آن میتوان در هنگام ورود سند به سیستم، روی آن فیلترهایی را اعمال نمود.

ویرایش یک قانون

روی گزینه‌ی  کلیک کنید، فرم ویرایش قانون نمایش داده می‌شود.

تغییرات مورد نظر را انجام دهید و گزینه‌ی ارسال را بزنید.

حذف یک قانون

روی گزینه‌ی  کلیک کنید، فرم حذف نمایش داده خواهد شد.

با زدن گزینه ‌ی ارسال، قانون حذف خواهد شد.

 

ویرایش عملیات و شرط‌ها

روی گزینه‌ی  کلیک کنید،

با انتخاب شرط مورد  نظر و زدن گزینه‌ی   شروط را می‌توانید اضافه کنید:

با زدن گزینه‌ی ارسال، شرط اضافه خواهد شد.

 با انتخاب عملیات مورد نظر و کلیک روی گزینه‌ی  می توانید عملیات را اضافه کنید.

با زدن گزینه‌ی ارسال، عملیات اضافه خواهد شد.

با گزینه های  و  می توانید به ویرایش و حذف شروط و عملیات بپردازید.

 

 شرط ها

عناصر شامل سند، پوشه ها و رایانامه می باشند.

 

مسیر شامل پوشه

در این شرط، اگر مسیری که رخداد در آن انجام میگردد، شامل زیرپوشه ی مورد نظر شما باشد، آنگاه شرط درست است.

به طور مثال:

اگر نام زیرپوشه = دانشکده فنی

آنگاه مسیر" دانشگاه تهران iwd:root/"  دارای پوشه ای به نام دانشکده ی فنی باشد، مقدار  شرط درست خواهد بود و در غیر این صورت مقدار غلط است.

 

دارای کلمه کلیدی

در صورتی که عنصر مورد نظر دارای کلمه ی کلیدی تعیین شده باشد، شرط درست خواهد بود.

دارای فراداده

در صورتی که عنصر مورد نظردارای فراداده ی تعیین شده  باشد، شرط درست خواهد بود.

دارای فراداده با مقدار

در صورتی که عنصر مورد نظر دارای مقدار خاصی از فراداده ای خاص باشد، شرط درست خواهد بود.

نام عنصر شامل

در این شرط، اگر مسیری که رخداد در آن انجام میگردد، حاوی عنصری(سند، پوشه، رایانامه) شود که نامش دارای مقداری برابر با آنچه شما وارد کرده اید باشد، شرط درست خواهد بود.

به طور مثال:

مقدار =تست

آنگاه در صورت وارد شدن عنصری با نام تست یا حاوی کلمه ی تست در سیستم، شرط درست خواهد بود.

 

 

داخل پوشه

در صورتی که مسیر مورد نظر به پوشه ای که شما وارد کرده اید، برسد شرط درست خواهد بود.

به طور مثال:

داخل پوشه = پوشه1/iwd:root

آنگاه مسیر" تست/پوشه1/iwd:root"  درست است و مسیر" تست /iwd:root " غلط می باشد.

 کاربر دارای سمت

اگر کاربر دارای سمت مورد نظر شما باشد، شرط درست خواهد بود.

دارای رسته

اگر عنصر موجود در رخداد دارای رسته ی تعیین شده باشد، شرط درست خواهد بود.

 

عملیات

عناصر شامل اسناد،پوشه ها و... می‌باشند.

افزودن رسته

رسته ای که انتخاب کرده اید به عنصر اضافه می شود.

 

افزودن رسته به ویزارد

بعد از آپلود سند، ویزارد افزودن رسته به سند نمایش داده می شود.

 

افزودن کلمه کلیدی

کلمه کلیدی ای که انتخاب کرده اید به عنصر اضافه می شود.

 

افزودن کلمه کلیدی به ویزارد

بعد از آپلود سند، ویزارد افزودن کلمه کلیدی به سند نمایش داده می شود.

 

افزودن فراداده به ویزارد  

بعد از آپلود سند، ویزارد افزودن فراداده به سند نمایش داده می شود.

 

افزودن گردش کار به ویزارد

بعد از آپلود سند، ویزارد افزودن گردش کار به سند نمایش داده می شود.

 

اجرای اسکریپت

اسکریپت نوشته شده مرتبط با عنصر را اجرا خواهد کرد.

اعطای حق دسترسی سمت

اگر کاربر دارای  سمت وارد شده باشد دسترسی های انتخابی ( نوشتن، خواندن، حذف، مجوز دسترسی) به عنصر اضافه می شود.

اعطای حق دسترسی کاربر

حق دسترسی های انتخابی ( نوشتن، خواندن، حذف، مجوز دسترسی) به کاربر وارد شده اضافه خواهد شد.

ابطال حق دسترسی تمام سمت ها

تمام دسترسی های سمت ها را به عنصر حذف می کند.

ابطال همه کاربران

تمام دسترسی های کاربران را به عنصر حذف می کند.

ابطال رسته

رسته ای را از عنصر حذف می کند.

ابطال کلمه کلیدی

کلمه کلیدی را از عنصر حذف می کند.

ابطال حق دسترسی سمت

دسترسی های انتخابی در سمتی خاص را از عنصر حذف می کند.

ابطال حق دسترسی کاربر

دسترسی های انتخابی کاربر خاصی را از عنصر حذف می کند.

تخصیص متن استخراج شده

متن وارد شده را به عنوان محتوای فایل سند به آن اضافه می کند .

برچسب خودکار

با فعالسازی برچسب خودکار شما میتوانید کلمات کلیدی موجود در تزاروس را، از متن اسناد جدید وارد شده به سیستم خارج نمایید.

مثال عملیات خودکار

فرض کنید در سیستم شما لازم است به تمام اسنادی که در پوشه ی امور مالی قرار دارند، کلمه ی کلیدی حقوق افزوده شود. در این راستا شما می توانید با تعریف یک عملیات خودکار این کار را به صورت اتوماتیک انجام دهید.

افزودن عملیات خورکار را بزنید و با توجه به نیاز مطرح شده، رخداد ایجاد سند را انتخاب کنید. نامی مناسب برای این عملیات خودکار انتخاب نمایید. با توجه به اینکه افزودن کلمه ی کلیدی به اسناد بعد از ورود اسناد انجام می گیرد، فیلد قبل/بعد را با مقدار بعد پر کنید. یعنی بعد از ایجاد سند در سیستم کلمه ی کلیدی مورد نظر به آن اضافه گردد.

برای تعریف این عملیات خودکار باید شروط و عملیاتی را تعریف کنید. لازم به ذکر است که تعریف شرط در هر عملیات خودکار الزامی نیست و می توانید این بخش را خالی بگذارید.

اما در این مثال می خواهیم در صورت ورود اسناد به پوشه ی امور مالی، کلمه ی کلیدی حقوق به سند اضافه گردد. بدین منظور در قسمت  افزودن شرط، شرط داخل پوشه را انتخاب کنید و پوشه ی امور مالی را تیک بزنید. در آخر گزینه ی ارسال را بزنید.

در بخش عملیات نیز، افزودن کلمه ی کلیدی را انتخاب نمایید و کلمه ی حقوق را به آن اضافه کنید.

در آخر گزینه ی ارسال را بزنید.

حال میتوانید عملیات خودکار را تست کرده تا از صحت انجام آن مطمئن گردید. در این مثال با آپلود سند در پوشه ی امور مالی باید کلمه ی حقوق به عنوان کلمه ی کلیدی سند اضافه گردد.

 

 

عملیات دوره ای

عملیات دوره ای

با وجود این امکان در سیستم مدیران قادر خواهند بود تا عمل های زمانبندی شده ای را به راحتی تعریف نمایند.

هر اسکریپتی که برای اجرا شدن می نویسید دارای مشخصاتی است از قبیل آخرین شروع و آخرین پایان است که آخرین زمان اجرای فعالیت را نشان می دهد.

اگر قصد دارید خروجی اسکریپت را ببینید، می توانید رایانامه ای را برای فایل وارد نمایید تا در هر بار اجرا شدن فایل، به شما اعلان گردد.

زمانی که یک فایل ( اسکریپت ) را ویرایش و یا ایجاد می کنید، خصیصه های آخرین شروع و آخرین پایان از نو بارگذاری می شوند.

گرامر دوره زمانی

فیلد دوره زمانی دارای مقدار های متفاوتی است که تعیین کننده ی زمان اجرای اسکریپت آپلود شده می باشد. با توجه با این مقدار می توانید مشخص کنید که اسکریپت آپلود شده در سیستم، در چه زمانی به صورت دوره ای اجرا گردد. در زیر جدولی از انواع این مقادیر و ساختار و معنی آنها آمده است.

 

 

مقدارهای معتبر

فیلد

59-0

دقیقه

23-0

ساعت

31-1

روزهای ماه

12-1

ماه

7-0

روزهای هفته

 

دامنه اعداد مجاز برای استفاده در فیلد دوره ی زمانی، شامل اعداد صحیح می باشد.  محدوده دو عدد با یک خط تیره از هم جدا می شوند. به طور مثال عبارت "11-8" به این معنا است که عملیات دوره ای در ساعات 8، 9، 10 و 11 اجرا شود.

می توان با حالت های "2، 3، 5، 9 " و یا " 9-7، 5-3 " نیز زمان مورد نظر را برای اجرای دوره ای اسکریپت ها تنظیم کرد.

به طور مثال " 2/23-0 " به این معنا است که  هردو ساعت یک بار، عملیات دوره ای مورد نظر اجرا شود و آنرا می توان به صورت" 2/* " نیز نشان داد.

 

معنا

مقدار

هر سال یکبار، " *0011 "

@yearly

هر سال یکبار

@annually

هر ماه یکبار، " **001 "

@monthly

هر هفته یکبار، " 0*00 "

@weekly

هر روز یکبار، " ***00"

@daily

هر روز یکبار

@midnight

هر ساعت یکبار، " ****0 "

@hourly

 

مثال های عملیات دوره ای

نمونه BeanShell

فایلی به نام BeanShellSample.bsh با مقادیر زیر ایجاد نمایید.

for (int i=0; i<5; i++) {

 print("Iteration: " + i + "<br/>”);

 }

حال به تب عملیان دوره ای از بخش مدیریت وارد شوید و با استفاده از گزینه ی ایجاد عملیات دوره ای، مشخصات زیر را وارد نمایید.

نام: BeanShellSample

رایانامه: ایمیل مورد نظر خود را برای اطلاع  در هر بار اجرا شدن اسکریپت وارد نمایید.

دوره زمانی: */5 * * * *

فعال: تیک زده شود.

این اسکریپت هر پنج دقیقه یک بار، اجرا شده ونتایج حاصل از آن را به ایمیل وارد شده از سمت کاربر، می فرستد.

 

 

نمونه Jar

در IDE مورد نظر خود، یک پروژه ی جاوا بسازید و کلاسی به نام JarSample.java را با محتویات زیر ایجاد نمایید.

package com.iwindoc.sample;

public class JarSample {

 

    public static void main(String[] args) {

         System.out.println(cronTask());

}

  public static String cronTask() {  

            StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int i=0; i<5; i++) {              sb.append(i).append("<br/>");

  }

              return sb.toString();

  }

}

برای تولید فایل jar  از پروژه ی ایجاد شده، در IntelliJ IDEA  می توانید از منوی فایل گزینه ی  Project Structure گزینه ی Artifacts را انتخاب کرده و دکمه ی افزودن را با علامت + سبز رنگ بزنید.

      

از منوی Jar، گزینه ی From modules with dependencies را بزنید.

http://blogs.jetbrains.com/idea/wp-content/uploads/2010/08/createjaraction.png

دیالوگی نمایش داده خواهد شد  که به شما امکان ویرایش Artifact را خواهد داد.

بعد از آن از منوی Build گزینه ی Build Artifacts  را بزنید.

فایل Jar تولید شده در مسیر پروژه ی شما در پوشه ی out پروژه می باشد.

حال به تب عملیات دوره ای از بخش مدیریت وارد شوید و با استفاده از گزینه ی ایجاد عملیات دوره ای، مشخصات زیر را وارد نمایید.

نام: JarSample

رایانامه: ایمیل مورد نظر خود را برای اطلاع  در هر بار اجرا شدن اسکریپت وارد نمایید.

دوره زمانی: */5 * * * *

فعال: تیک زده شود.

این اسکریپت هر پنج دقیقه یک بار، اجرا شده ونتایج حاصل از آن را به ایمیل وارد شده از سمت کاربر، می فرستد.

 

الگوهای فرم‌خوان

الگوهای فرم‌خوان

موتورهای فرم‌خوان[2] به طور خاص برای خارج کردن داده از فرم‌ها طراحی شده اند. فرم هایی که کپی گرفته شده اند و سپس اسکن می‌شوند. تصاویر حاصل به احتمال زیاد دچار چرخش، علائم لکه و خطوط تصادفی شده اند. نمونه ای فرمی که فرم‌خوان قادر است که با دقت 100٪  آنها را مدیریت کند در اینجا نشان داده شده است.

 

 

گام اول- ایجاد الگو

·       ابتدا با استفاده از الگو یک فرم در پاورپوینت بسازید. مطمئن شوید که دو دایره‌ی سیاه در قسمت چپ-بالا وراست-پایین را جابه‌جا نکرده باشید زیرا اینها برای مشخص کردن زاویه ی چرخش فرم توسط نرم افزار استفاده می‌شود.

·       از فرم ایجاد شده پرینت بگیرید.حال از فرم به تعداد دلخواه کپی بگیرید.

·       در پرینت اصلی گرفته شده، تمام گزینه های فرم را با رنگ سیاه پر کنید وآنرا اسکن نمایید. دقت شود که فرم به گونه ای تراز شود که هیچ چرخشی وجود نداشته باشد. مقدار کمی خطا اجتناب ناپذیر است، این فرم اسکن شده به عنوان الگو استفاده خواهد شد.

 

گام دوم- آپلود الگو

روی گزینه‌ی  کلیک کنید.

در طول فرآیند دو فایل .asc و .config تولید می‌شود.

گام سوم-به روز رسانی فایل asc

فایل .asc را دانلود کنید و با یک ویرایشگر مناسب باز کنید. در واقع ارائه اسکی الگو با گزینه های پر شده به عنوان 0   در زیر نشان داده شده است.

برخی از علامت‌ها ممکن است به درستی تراز نشده باشند، اما نگران نباشید. حال با دقت تمام علامت های مشخص شده در یک گروه را با یک کاراکترخاص  مشخص نمایید ( می توانید از کاراکترهایی به غیر از الفبای انگلیسی نیز استفاده کنید). بسیار دقت کنید که جای علامت ها را تغییر ندهید.

گزینه‌ی  را کلیک کنید.

گزینه‌ی  ویرایش فایل asc را کلیک کنید.

فایل asc را انتخاب کنید وگزینه‌ی ارسال را بزنید.

 

گام چهارم-آپلود فایل fields

شما نیاز دارید که یک فایل .fields بسازید که شامل جزییات فیلدهای فرم مربوطه می باشد.

فرمت هر خط به این شکل است که:

·       کاراکتر: با همان کاراکترهایی که در فایل .asc  استفاده کرده اید یکی هستند.

·       نوع و زیرنوع: انواع فیلدهایی که پشتیبانی می شوند یا از نوع single ویا ازنوع multiple  هستند.

·       نام فیلد: نامی است که به دلخواه به فیلد اطلاق می‌شود  و با فیلدی که در فراداده ی فرم خوان موجود است، برابر می باشد.

·       مقادیر: شامل مقادیر فیلدها می‌باشد.

 

روی  گزینه‌ی  ویرایش کلیک کنید.

روی گزینه‌ی  ویرایش فیلدها کلیک کنید.

فایل فیلدها را انتخاب کرده و گزینه‌ی ارسال را بزنید.

در آخر باید تمام فراداده های موجود در سند را نیز که قبلا در قسمت فراداده وارد نموده اید، در بخش مشخصه ها وارد نمایید.

تست الگوی فرم خوان

گزینه‌ی بررسی را بزنید.

 فایل مورد نظررا برای بررسی آپلود کنید. حال می‌توانید نتایج را مشاهده کنید.

 

پشتیبان گیری

پشتیبان گیری

با IWinDoc شما می‌توانید تمام ساختار پوشه هایتان را به دیسک سرورتان منتقل کنید. کافی است که مسیر مورد نظر در سیستم عاملتان را مشخص کنید وگزینه ی ارسال  را بزنید.

 

 

 

 

 

وارد کردن اطلاعات از روی پشتیبان

وارد کردن اطلاعات از روی پشتیبان

با IWinDoc شما می‌توانید تمام ساختار پوشه هایتان را از دیسک سرورتان به سیستم وارد کنید. کافی است که مسیر مورد نظر در سیستم را مشخص کنید وگزینه ی ارسال  را بزنید.

 

 

ابزارهای کمکی

ابزارهای کمکی

به وسیله ی این امکان شما می‌توانید به ابرازهای پیشرفته ی مدیریت دسترسی داشته باشید.

 

ابزارها:

·       بررسی رایانامه

·       دوباره سازی ایندکس‌ها

·       بررسی کننده ی انبار داده

·       لیست ایندکس‌ها

·       بررسی استخراج متن

بررسی رایانامه

ابزار بررسی رایانامه برای تست تنظیمات رایانامه مناسب می‌باشد.

فیلدهای مربوطه را پرکرده وگزینه‌ی ارسال را بزنید.

اگر بررسی با موفقیت انجام گردد پیغام موفقیت نمایش داده خواهد شد.

 

دوباره سازی ایندکس‌ها

در این بخش می توانید تمام ایندکس ها را از نو بسازید.

با انتخاب گزینه ی استخراج متن، سیستم وارد حالت نگهداری می شود و تمام متن ‌ها از نو در تمام اسناد استخراج می شوند. در پایان سیستم از حالت نگهداری خارج می گردد.

با انتخاب گزینه ی ساخت ایندکس ها، سیستم وارد حالت نگهداری می شود و تمام عناصر (سند، پوشه، رایانامه) موجود در سیستم از نو ایندکس می شوند. در پایان سیستم از حالت نگهداری خارج می گردد.

با انتخاب گزینه ی بهینه سازی ایندکس ها، سیستم وارد حالت نگهداری می شود و بعد از بهینه سازی از این حالت خارج می گردد.

 

بررسی کننده ی انبار داده

این امکان فراهم شده است تا در صورت تمایل برای بررسی مسیری خاص از سیستم، مدیر بتواند با انتخاب آن مسیر تعداد پوشه ها و تعداد عناصر و همچنین اندازه ی تمام عناصر موجود در مسیر  را ببیند.

لیست ایندکس‌ها

در این بخش تمام ایندکس های موجود در سیستم به صورت فهرستی آمده اند تا مدیر بتواند به آسانی محتوای آنها را مشاهده و یا به جستوجوی ایندکس مورد نظر بپردازد.

بررسی استخراج متن

در این بخش مدیر می تواند به استخراج متن مورد خاصی از اسناد موجود در سیستم بپردازد ویا سند مورد نظر را در قسمت مربوطه آپلود کند وتمام متن استخراجی را توسط سیستم را ببیند.

 

 

 

تنظیمات سیستم IWinDoc

تنظیمات سیستم IWinDoc

تمام کاربران با سمت مدیریتی می توانند در این بخش تنظیمات سیستم را انجام دهند.

تنظیمات سیستم

فعال سازی آنتی ویروس در سیستم

کلید system.antivir به منظور تعیین مسیر آنتی ویروس در سیستم تعریف شده است.

 

تنظیم نام اسناد ویرایش شده

زمانی که کاربر ویرایش اسناد به صورت عادی را انجام می دهد، در آپلود دوباره سند ( بروزرسانی)، نام سند توسط سیستم چک می شود که با سند اصلی یکی باشد.( برای اطمینان از برابر بودن سند ویرایش شده با سند قبلی).

کلید system.document.name.mismatch.check این امکان را به شما می دهد که عمل بررسی  نام اسناد در حال ویرایش غیر فعال گردد.

 

تنظیمات زمان اجرا

کلید system.execution.timeout  برای هرعملیاتی که در سیستم IWinDoc انجام می گردد، زمان انقضا در نظر می گیرد که به طور پیش فرض برابر با 30 دقیقه است.

 

تنظیم کلمات کلیدی

به طور پیش فرض در سیستم کلمات کلیدی به همان شکلی که توسط کاربر نوشته می شوند، ثبت خواهند شد.

کلید system.keyword.lowercase این امکان را فراهم میکند تا تمام کلمات کلیدی وارد شده توسط کاربر با حروف کوچک ثبت شوند.

 

وارد کردن نام کاربری با حروف کوچک

مدیر میتواند تمام کاربران را ملزم به وارد کردن نام کاربری خود با حروف کوچک نماید و این کار از طریق کلید system.login.lowercase انجام می پذیرد.

در واقع این کلید برای زمانی که از  Microsoft Active Directory استفاده می کنید که به بزرگ یا کوچک بودن حروف نام کاربری حساس نیست، مناسب می باشد.

system.login.lowercase = on

 

ورود سیستم به حالت نگهداری

کلید system.maintenance برای ورود سیستم به حالت نگهداری تعریف شده است.  در وضعیت نگهداری، ورود به سیستم برای دیگر کاربران امکان پذیر نخواهد بود تا زمانی که سیستم از این وضعیت خارج شود.

 

تنظیمات OCR

موتور OCR این امکان را فراهم میکند تا تمام متنهای داخل فایلها (عکس،pdf) استخراج شود.

با کلید system.ocr می توانید مسیر موتور OCR  خود را در سرور مشخص کنید.

به طور مثال این کلید می تواند مقدار زیر را داشته باشد.

system.ocr = /usr/local/bin/tesseract

 

با کلید system.pdf.force.ocr می توانید  تمام فایل های pdf وارد شده به سیستم را، ملزم به گذشتن از فیلتر ocr  نمایید. این کلید به طور پیش فرض غیرفعال است.

با کلید system.ocr.rotate می توانید فایلهایی که روی آنها ocr انجام می گردد را در تمام جهات بررسی کنید. زیرا ممکن است یک فایل به طور وارونه اسکن شده و وارد سیستم شده باشد.

به طور مثال:

system.ocr.rotate= 90;180;270;

با کلید system.openoffice.dictionary می توانید از یک دیکشنری فارسی برای افزایش سرعت پردازش موتور  OCR بهره ببرید. مقدار این کلید برابر با مسیر این دیکشنری در سرور خواهد بود.

 

ورود سیستم به حالت فقط خواندنی

زمانی که قصد انجام کارهای مربوط به نگهداری سیستم را دارید، مناسب است که سیستم را به حالت فقط خواندنی ببرید تا از تغییر سیستم در زمان فعالیت های مربوط به نگهداری مطمئن شوید. ورود سیستم به این حالت سبب می شود که کاربران تنها قادر به خواندن اسناد موجود در سیستم باشند و هیچ عملیاتی را روی آنها نتوانند انجام دهند.

 کلید system.readonly به این منظور طراحی شده است و در صورت درست بودن، سیستم را به حالت فقط خواندنی می برد.

system.readonly=true

 

تغییر  دسترسی به  url سیستم

به طور پیش فرض سیستم IWinDoc با url زیر قابل دسترسی است.

http:/ / localhost:8080/IWinDoc/ index. jsp

می توانید این مقدار را توسط کلید application.url با سرور خود جایگزین نمایید.

application.url = http://your-server.com/IWinDoc/index.jsp

 

تنظیمات نمایش کاربران  و سمت ها

تنظیمات لیست کاربران

لیست کاربران در سیستم در منوهای متعددی به کار رفته است. به طور مثال در ارسال پیام، ارسال پیشنهاد رصد، اعلان آپلود اسناد و ... لیست کاربران برای انتخاب افراد مرتبط با عمل کاربر ارائه می شود.

کلید principal.database.filter.inactive.users مشخص می کند که لیست کاربران اشاره شده در بالا شامل تمام کاربران (فعال یا غیرفعال) باشد یا تنها کاربران فعال را شامل شود. این کلید به طور پیش فرض مقدار true دارد و لیست کاربران، تنها کاربران فعال را نمایش می دهد.

تنظیمات لیست سمت ها

لیست سمتها در سیستم در منوهای متعددی به کار رفته است. به طور مثال در ارسال پیام، ارسال پیشنهاد رصد سند، اعلان آپلود اسناد و... لیست سمتها برای انتخاب افراد مرتبط با عمل کاربر ارائه می شود.

کلید principal.hide.connection.roles مشخص می کند که لیست سمتهای اشاره شده در بالا شامل تمام سمتها باشد یا سمتهای غیر از کاربر و مدیر را شامل شود. این کلید به طور پیش فرض مقدار false دارد و لیست سمت ها شامل تمام سمتهای تعریف شده در سیستم می باشد.

 

تنظیمات دوباره سازی ایندکس ها

 تمام فایل های موجود درIWindoc از فیلتر استخراج متن و ایندکس سازی عبور خواهند کرد. برای استخراج دوباره ی متنهای این فایلها می توان وارد بخش مدیریت IWinDoc شد ومنوی ابزارهای کمکی را انتخاب کرد. در این بخش با انتخاب دوباره سازی ایندکس‌ها و زدن تیک "ساخت ایندکس" تمام فایلها دوباره ایندکس می شوند.

در سیستم IwinDoc علاوه بر روش ذکر شده در بالا دو روش ایندکس سازی متوالی و ایندکس سازی موازی  نیز در نظر گرفته شده است که در ادامه به آنها می پردازیم. به طور پیش فرض در سیستم روش ایندکس سازی متوالی فعال است.

روش ایندکس سازی متوالی

در این روش کلیدی تعریف شده است که تعداد عناصر انتخابی در هر بار ایندکس سازی را مشخص می کند.

کلید hibernate.indexer.batch.size.load.objects تعیین کننده ی تعداد عناصری است که در هر بار ایندکس سازی به کار میرود. نکته ی قابل ذکر این است که اگر مقدار تنظیم شده برای این کلید خیلی کوچک باشد، کارایی سیستم کاهش پیدا می کند و اگر این این مقدار بزرگ باشد، سیستم را با مشکل حافظه روبرو می کند. این کلید به طور پیش فرض مقدار 30 را دارد.

روش ایندکس سازی موازی

در این روش چند کلید برای انجام تنظیمات در نظر گرفته شده است:

کلید hibernate.indexer.mass.indexer برای فعال سازی روش موازی به کار می رود که به طور پیش فرض مقدار false را دارد.

کلید hibernate.indexer.batch.size.load.objects تعیین کننده ی تعداد عناصری است که درهر بار ایندکس موازی از سیستم بارگیری می گردد که به طور پیش فرض مقدار 30 را دارد.

کلید hibernate.indexer.threads.subsequent.fetching تعیین کننده ی تعداد رشته هایی است که در بارگذاری مجموعه های کند برای ایندکس سازی استفاده می شود. به طور پیش فرض این کلید مقدار 1 را دارد. به این معنا که اگر سیستم با سندی مواجه شد که حجم بالایی دارد، آن سند را به صورت تنها ایندکس خواهد کرد.

کلید hibernate.indexer.threads.index.writer تعیین کننده ی تعداد رشته هایی است که برای آنالیز اسناد و نوشتن ایندکس به کار می رود که به طور پیش فرض مقدار 3 را دارد.

کلید hibernate.indexer.threads.load.objects تعداد رشته هایی است که برای بارگذاری عناصر استفاده می شود.

 

تنظیمات دسترسی بهWebDAV

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) قابلیتی تحت وب است که امکان ویرایش، دانلود، ذخیره سازی(آپلود) و...  فایلها را در بستر وب فراهم می کند. برای استفاده از امکانات این وب سرویس لازم است که از ابزاری جهت اتصال به سرور IWinDoc استفاده نمایید. ابزارهای WebDAV (WebDAV client)متعددی موجود است که در زیر لینک دانلود نمونه ای از آن قرار داده شده است.

http://www.iwinco.ir/support/Cyberduck-Installer-4.4.5.exe

 

برای دسترسی به سرویس webdav مراحل زیر را دنبال کنید:

ا. در سمت سرور (IWinDoc) کلید زیر باید فعال گردد.

system.webdav.server : true

 

قابل ذکر است که برخی از clinet های WebDAV کاراکتر ":" را پشتیبانی نمی کنند. جهت رفع این مشکل کلیدی طراحی شده است که در ادامه به آن می پردازیم.

 کلید system.webdev.fix به منظور رفع مشکل عدم پشتیبانی برخی از WebDAVclient ها از کاراکتر ":" تعریف شده است. توصیه می شود که این کلید را نیز فعال کنید.

system.webdav.fix : true

یکی از webDAVclient های پیشنهادی که کاراکتر ":" را پشتیبانی می کند، Cyberduck است که در مثال آورده شده استفاده می شود.

2. در سمت Client (سیستم کاربر) webDAVclient مورد نظر خود را دانلود و نصب نمایید. (در اینجا Cyberduck)

 WebDAVclient مورد نظر را اجرا کنید. با زدن دکمه ی Open Connection در گوشه ی سمت چپ-بالا می توانید صفحه  تنظیمات اتصال به سرور را مشاهده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

برای آدرس دهی به سرور روی گزینه ی WebDAV از پوشه ی مورد نظر در سرور کلیک کنید و به این ترتیب آدرس WebDAV آن سند را کپی نمایید.

جهت تکمیل اطلاعات اتصال به سرور گزینه ی More Options را در صفحه ی باز شده انتخاب کنید. فیلد path در منوی باز شده باید دارای مقدار باشد. نام کاربری و کلمه ی عبور خود را وارد نمایید.

 

با پر کردن پارامترهای مورد نیاز و زدن دکمه ی connect می توانید به سرور IWinDoc متصل شوید. توجه داشته باشید که پورت سیستم به طور پیش فرض روی 80 تنظیم شده است. در ادامه می توانید به تمام امکانات تعریف شده درwebDAV   دسترسی داشته باشید.

تنظیمات امنیت

کلید security.access.manager به منظور تعیین روش امنیت به کار رفته شده در نمایش عناصر IWinDoc طراحی شده است. این روش ها شامل simple و recursive  می باشند. به طور پیش فرض مقدار کلید security.access.manager برابر با simple  است.

در روش simple، فرآیند امنیت ( دسترسی کاربر) گره انتخابی توسط کاربر تنها در گره جاری بررسی خواهد شد.

در روش recursive، فرآیند امنیت ( دسترسی کاربر) گره انتخابی توسط کاربر تا گره ریشه بررسی خواهد شد.

http://localhost:8080/IWinDoc/webdav/iwd_root/Electrical.dwg

کلید security.search.evaluation به منظور تعیین روش امنیت درنمایش نتایج حاصل از جستجوی عناصر IWinDoc توسط کاربران، طراحی شده است که به طور پیش فرض مقدار lucene را دارد. در روش lucene که سریعترین روش نیز هست، دسترسی کاربر به گره ها تنها در گره جاری مورد نظر چک می شود.

روش دیگری برای محدود کردن نمایش نتایج حاصل از یک جستجو وجود دارد که شامل این مقدارها "am_more" ،  "am_window" و "am_limited" می باشد. در این روش دسترسی کاربر به گره ها تا گره ریشه چک می شود.

به طور پیش فرض برای بالا بردن سرعت سیستم مقدارهای پیش فرض زیر در نظر گرفته شده است.

security.access.manager : simple

security.search.evaluation : lucene

در صورتی که قصد دارید، امنیت نتایج حاصل از جستجوی یک گره  توسط کاربران تا ریشه بررسی گردد از مقدارهای زیر استفاده نمایید. ( در حال توسعه )

security.access.manager : recursive

security.search.evaluation : [ am_more | am_window | am_limited ]

 

اگر قصد دارید امنیت را بیش از آنچه در بالا آمده است اعمال کنید، می توانید از مقدار read_recursive برای کلید security.access.manager و مقدار am_more برای کلید security.search.evaluation استفاده نمایید.( در حال توسعه )

security.access.manager : read_recursive

 security.search.evaluation : am_more

در این روش، زمانی که در نتایج حاصل از جستجو توسط کاربر، عنصری باشد که در مسیرش،  پوشه ای با عدم مجوز دسترسی خواندن برای کاربر وجود داشته باشد، آن عنصر نمایش داده نخواهد شد.

توجه داشته باشد که در روش های recursive، سرعت پردازش عملیات کم خواهد شد زیرا بررسی هر یک از عناصر، هر بار تا گره ریشه انجام خواهد شد.

کلید security.extended.mask برای کنترل تعداد اسناد دانلود شده، گردش کارهای اجرا شده توسط کاربر، ویرایش/اضافه و حذف فراداده  و تغییر تاریخچه ی سند بکار می رود. برای هر یک از این محدودیت ها، میتوانید فقط مقادیر بیشینه ی زیر را به کار ببرید.

DOWNLOAD = 1024

START_WORKFLOW = 2048

COMPACT_HISTORY = 4096

PROPERTY_GEOUP = 8192

به طور مثال برای فعال سازی محدودیت در دانلود فایلها و عملیات مربوطه به روی فراداده ها می توانید مقدار این کلید را برابر "1024+8192" یعنی 9216  قرار دهید.

Security.extended.mask : 9216

صف کارهای معوق

زمانی که مجوز دسترسی یک عنصر(سند یا پوشه) توسط کاربر تغییر می کند، سیستم آن تغییر را همان لحظه اعمال می کند. حال اگر قصد داشته باشید مجوز دسترسی چندین عنصر تو در تو را برای سمتی از کاربران (تعدادی از کاربران) تغییر دهید. حجم زیادی از عملیات در سرور به طور همزمان باید انجام گردد.

به همین منظور کلیدی تعریف شده است تا بتوان از صف کارهای معوق برای تنظیم سرعت انجام عملیات استفاده برد. به این معنا که اختصاص مجوز دسترسی به عناصر را در صف پردازش قرار خواهد داد تا سرور با توجه به اولویت، پردازش آنها را انجام دهد.

کلید security.mode.multiple  برای فعال سازی حالت جدید درانجام عملیات مجوز دسترسی، باید درست باشد.

کلید security.live.change.node.limit  تعداد بیشینه ی عملیات مجوز دسترسی را تعیین می کند که به طور پیش فرض مقدار 100 را دارد، به این معنا که اگر تعداد عملیات مجوز دسترسی بیش از 100 مورد باشد آنگاه عملیات اضافه به صف کارهای معوق در بخش آمار از تنظیمات وارد می شود.

 

تنظیمات ارزیابی رمز عبور

کلید validator.password برای تنظیم روش به کار رفته در بررسی پسوردهای سیستم است که به طور پیش فرض مقدار "بدون اعتبارسنجی" را دارد. در این حالت کاربران برای انتخاب پسورد هیچگونه محدودیتی ندارند و می توانند با هر پسوردی  که تعریف کرده اند، وارد سیستم شوند.

اگر مایلید که فیلترهای امنیتی را در اعتبارسنجی رمز عبور افراد اعمال کنید، لازم است که کلید validator.password مقدار "اعتبارسنجی کامل" را داشته باشد. لیست این فیلترها که در قالب کلیدهایی در سیستم تعریف شده اند، در ادامه آورده شده است.

کلید  validator.password.max.lengthبه شما این امکان را میدهد که برای انتخاب رمز عبور مقدار بیشینه لحاظ کنید.

کلید  validator.password.min.lengthبه شما این امکان را میدهد که برای انتخاب رمز عبور مقدار کمینه لحاظ کنید.

کلید validator.password.min.digits به شما این امکان را میدهد که برای انتخاب رمز عبور، کاربران را ملزم به انتخاب حداقل معلومی از اعداد نمایید.

کلید validator.password.min.lowercase به شما این امکان را میدهد که برای انتخاب رمز عبور، کاربران را ملزم به انتخاب حداقل معلومی از حروف کوچک نمایید.

کلید validator.password.min.uppercase به شما این امکان را میدهد که برای انتخاب رمز عبور، کاربران را ملزم به انتخاب حداقل معلومی از حروف بزرگ نمایید.

کلید validator.password.mini.special به شما این امکان را میدهد که برای انتخاب رمز عبور، کاربران را ملزم به انتخاب حداقل معلومی از حروف خاص {&, %, $, #, @ …} نمایید.

تنظیم دسترسی به اسناد ایجاد شده توسط

به طور پیش فرض در سیستم، زمانی که کاربری سند یا پوشه ای را در سیستم ایجاد نماید، آن عنصر مجوز دسترسی پوشه ی پدر را به ارث می برد.

کلید inheritance.permissions.from.parent تعریف شده است تا بتوانید این اعطای مجوز دسترسی از پوشه ی پدر به عنصر را کنترل نمایید.

به طور پیش فرض، زمانی که کاربری سند یا پوشه ای را در سیستم ایجاد نماید، به عنوان پدید آورنده ی عنصر مجوز دسترسی کامل به وی تعلق می گیرد.

کلید user.assign.document.creation تعریف شده است تا بتوانید این اعطای مجوز دسترسی به کاربر پدیدآورنده عنصر را کنترل نمایید.

توجه داشته باشید که اگر هر دو کلید بالا به طور همزمان false باشند، آنگاه سیستم دسترسی کاربر به عنصر وارد شده را، لحاظ می کند.

 

تنظیمات آپلود اسناد

مدیران این امکان را دارند که سرعت آپلود اسناد در IWinDoc را کنترل نمایند. در صورت بالا بودن تعداد کاربران و امکان آپلود چندین سند در به طور هم زمان در سیستم، احتمال بالا رفتن مصرف منابع در IWinDoc زیاد خواهد بود.

کلید upload.throttle.filter جهت فعال کردن کنترل سرعت آپلود اسناد در سیستم تعریف شده است. با استفاده از این کلید می توانید کاربران را در آپلود اسناد محدود نمایید.

کلید upload.throttle.filter.size.in.KB جهت تنظیم سرعت آپلود اسناد در سیستم تعریف شده است که به طور پیش فرض مقدار 1000( بر حسب KB ) را دارد.

 

تنظیمات MultiDatabase

بسیاری از سازمان های کنونی، خود از چندین زیرسازمان تشکیل شده اند که این زیر سازمانها داده هایی مستقل از هم دارند و نهایش به طور کاملا مجزا از یکدیگر نگه داری شود، می تواند با تعریف چند پایگاه داده در هیچگونه ارتباطی بین داده هایشان وجود ندارد. اگر سازمانی قصد داشته باشد که داده های زیرسازماسیستم IWinDoc ، این موهوم را عملی کند، به گونه ای که همه ی زیر سازمانها از یک سیستم واحد (IWinDoc) برای مدیریت داده هایشان بهره ببرند.

اگر سازمان در حال مدیریت توسط IWinDoc ، دارای چندین پایگاه داده باشد. می توان در بخش تنظیمات، به تعداد دلخواه این پایگاه داده ها را تعریف کرد. همچنین می توان این پایگاه داده ها را به سرورهای Ldap و یا ActiveDirectory متصل نمود.

جهت تعریف این ارتباط ها بایستی در سیستم IWinDoc کلیدهای زیر تعریف گردند.

کلید department.names مشخص کننده پایگاه داده های موجود در IWinDoc می باشد. به همین منظور اگر IWinDoc دارای چند پایگاه داده باشد، باید کلید department.names به درستی تنظیم گردد.

 به طور مثال اگر سیستم دارای دو پایگاه داده با نام های department1 و organ1 باشد. آنگاه این کلید دارای مقدار زیر خواهد بود.

department.names : department1,organ1

توجه داشته باشید که نام های department1 و یا organ1 کلماتی هستند که جهت تعریف کلیدهای لازم استفاده می شوند و ارتباطی با نام اصلی پایگاه داده شما ندارند، به طور مثال اگر برای ایجاد کلیدها کلمه ی organ1 را در نظر گرفته اید، باید تمام 7 کلید مورد نیاز برای اتصال به پایگاه داده ی خود را با این کلمه شروع کنید.

کلید department.auth.type  مشخص کننده نوع ارتباط با پایگاه داده است که  می تواند 3 مقدار معتبر داشته باشد.

الف. عدد 1 برای اتصال  به پایگاه داده

ب. عدد 2 برای اتصال به سرور Ldap

ج. عدد 3 برای اتصال به سرور ActiveDirectory

به طور مثال اگر پایگاه داده ای به نام organ1 تعریف شده باشد و این پایگاه داده به سرورهای Ldap  وActiveDirectory  متصل باشد، آنگاه کلید organ1.auth.type  باید دارای مقدار زیر باشد.

Organ1.auth.type : 123

 

پایگاه داده پیش فرض سیستم، با نام کلید department1 تعریف شده است که کلیدهای آن در بخش تنظیمات موجود نیست. اما با کلیدهای شامل این نام میتوانید این پایگاه داده را به سرور ldap و یا  activeDirectory متصل کنید. ( در ادامه تنظیمات مربوط به اتصال ldap به department1 و همچنین activeDirectory به department1 انجام شده است. )

 برای ایجاد پایگاه داده جدید، باید کلیدهایی را در بخش تنظیمات سیستم تعریف نمایید و به آنها مقادیر معتبر دهید. جهت تعریف کلید جدید در بخش تنظیمات از آیکون add  در  قسمت چپ-بالا استفاده نمایید. در این مثال روش اتصال به پایگاه داده ای به نام organ1 توضیح داده خواهد شد. در زیر به شرح این کلید ها می پردازیم:

ابتدا باید پایگاه داده ی مورد نظر را ایجاد نمایید:

ایجاد پایگاه داده در mysql :

CREATE DATABASE iwddb DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_bin;

 

CREATE USER iwindoc@localhost IDENTIFIED BY 'iwin';

GRANT ALL ON iwddb.* TO iwindoc@localhost WITH GRANT OPTION;

 

ایجاد پایگاه در postgres :

CREATE USER iwindoc WITH PASSWORD 'iwin';

CREATE DATABASE iwddb WITH OWNER iwindoc ENCODING 'UTF8';

 

 

createuser --pwprompt iwindoc

createdb --owner=iwindoc --encoding=UTF8 iwddb

 

در ادامه باید dump گرفته شده از جداول IWinDoc را در پایگاه داده ایجاد شده بریزید. فایل backup گرفته شده همراه با فایل های داده شده از طرف شرکت، ضمیمه شده است.

پایگاه داده postgres :

با دستور زیر می توانید فایل  dump گرفته شده را روی پایگاه داده iwddb2 وارد کنید.

دستور گرفتن dump از پایگاه داده

Pg_dump –Upostgres iwddb>d:/iwddb2postgres.sql

دستور ریختن dump در پایگاه داده

Psql –Upostgres iwddb2<iwddb2postgres.sql

پایگاه داده mysql :

با دستور زیر می توانید فایل  dump گرفته شده را روی پایگاه داده iwddb2 وارد کنید.

mysql –uroot –proot iwddb2<iwddb2mysql.sql

 

 

1.     کلید  organ1.auth.typeمشخص کننده نوع اتصال به پایگاه داده است که در اینجا چون به سرورهای Ldap یا ActiveDirectory متصل نیست، مقدار یک را می گیرد.

به  طور مثال:

Organ1.auth.type : 1

2.     کلید organ1.label مشخص کننده ی نام زیرسازمان  در سیستم IWinDoc است.

 

به طور مثال:

ساختمان دوم Organ1.label :

 

3.     کلید organ1.db.username مشخص کننده ی نام کاربری پایگاه داده مورد نظر (در اینجا organ1) است.

به طور مثال:

Organ1.db.username : iwin

4.     کلید organ1.db.password مشخص کننده ی رمز عبور پایگاه داده مورد نظر است.

به طور مثال:

Organ1.db.password : iwin

 

5.     کلید organ1.db.url مشخص کننده ی url مورد نظر برای اتصال به پایگاه داده است.

به طور مثال:

Organ1.db.url : jdbc:mysql://localhost/iwddb?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8

یا در پایگاه داده postgres

Organ1.db.url : postgresql://localhost:5432/iwddb?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8

 

6.     کلید organ1.db.driver ، درایور پایگاه داده را مشخص می کند.

به طور مثال:

Organ1.db.driver : com.mysql.jdbc.Driver

 

یا در پایگاه داده postgres

Organ1.db.driver : org.postgresql.Driver

7.     کلید   organ1.db.dialect، مشخص کننده ی نوع پایگاه داده  است.

به طور مثال:

 برای پایگاه داده mysql

Organ1.db.dialect : org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect

 

برای  پایگاه داده postgresql

Organ1.db.dialect : org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect

بعد از تعریف کلیدهای مربوطه، لازم است یک بار پروژه ی خود را پایین آورده ( خاموش کردن tomcat) و دوباره اجرا کنید.

حال اگر با نام کاربری و رمز عبور sa  وارد سیستم شوید می توانید از گزینه های موجود در لیست شرکت، بین پایگاه داده های مختلف جابه جا شوید.

 

تنظیمات LDAP

با تعریف کلیدهایی در بخش تنظیمات می توانید هر کدام از پایگاه داده های IWinDoc را به سرور ldap متصل نمایید.

برای انتقال بهتر مفاهیم، عکس هایی از یک سرور ldap در زیر گذاشته شده است که کلیدها بر اساس  آن تنظیم می گردد. در این مثال سرور ldap  به پایگاه دادهdepartment1 متصل شده است، به همین جهت تمامی کلیدها با department1 (پایگاه داده پیش فرض سیستم) شروع می شوند. این کلیدها از قبل در سیستم تعریف شده اند و کافی است به آنها مقادیر معتبر بدهیم.

 

1.     با استفاده از کلید department1.label می توانید نام مشخصی برای سازمان در نظر بگیرید.

department1.label : “your department name”

 

2.     با استفاده از کلید department1.ldap.admin.uid  می توانید UserID مورد نظر برای مدیر را وارد نمایید.

در این مثال:

department1.ldap.admin.uid : admin

 

 

3.     با استفاده از کلید department1.ldap.admin.password می توانید رمز عبور مدیر را وارد نمایید.

      در این مثال:

department1.ldap.admin.password : “your admin password in ldap”

 

 

4.     با استفاده از کلید department1.ldap.admin.dn می توانید dn مورد نظر برای مدیر را وارد نمایید. (dn = distinguished name)

    در این مثال:

department1.ldap.admin.dn : ou=system

 

5.     کلید department1.ldap.display.name.attribute مشخصه ای را که در سیستم ldap توصیف کننده ی نام کاربر است، تعیین می کند.

در این مثال:

department1.ldap.display.name.attribute : displayName

 

 

6.     کلید department1.ldap.mail.attribute  مشخصه ای را که در سیستم ldap توصیف کننده ی ایمیل کاربر است، تعیین می کند.

در این مثال:

department1.ldap.mail.attribute : mail

 

7.     کلید department1.ldap.port  ، پورت سیستم  ldap را مشخص می کند.

 در این مثال:

department1.ldap.port : 10389

 

8.     کلید department1.ldap.role.attribute  مشخصه ای را که در سیستم ldap توصیف کننده ی سمت (role)  است، تعیین می کند.

    در این مثال:

department1.ldap.role.attribute : cn

 

9.     کلید department1.ldap.role.admin  سمت مدیر (AdminRole) را در سیستم ldap مشخص می کند.

در این مثال:

department1.ldap.role.admin : admin

10 . کلید department1.ldap.role.user سمت کاربر (UserRole) را در سیستم ldap مشخص می کند.

در این مثال:

department1.ldap.role.user : user

11 . با استفاده از کلید department1.ldap.user.dn می توانید dn مورد نظر برای کاربر را وارد نمایید. (dn = distinguished name)

در این مثال:

department1.ldap.users.dn : ou=user,prefNodeName=sysPrefRoot,ou=system

 

12 کلید department1.ldap.url ، url سیستم ldap را مشخص می کند.

در این مثال:

department1.ldap.url : 192.168.1.137

 

 کلید  ldap.users.auto.update معرف همزمانسازی کاربران   ldapبا پایگاه داده است. اگر قصد دارید به محض ورود هر یک از کاربران ldap در IWinDoc، سمت کاربر در لیست کاربران پایگاه داده بروزرسانی شود، این کلید را فعال کنید. در غیر این صورت می توانید در زمان دلخواه در بخش کاربران سیستم، کاربران ldap را وارد IWinDoc کنید.

 

 

**توجه داشته باشید که کلید department1.auth.type باید شامل عدد 2 باشد تا بتوان به سرور Ldap متصل شد.

 

 

تنظیمات ActiveDirectory

برای اتصال پایگاه داده به ActiveDirectory باید کلیدهایی را متناسب با سرور ActiveDirectory تنظیم نماییم. در مثال زیر روش اتصال سرور ActiveDirectory به پایگاه داده پیش فرض سیستم (department1) توضیح داده می شود که کلیدهای آن در سیستم موجود است و کافی است به آنها مقادیر معتبر بدهیم.

در صورتی که قصد دارید سرور ActiveDiretory خود را به پایگاه داده ی دیگری(غیر از department1) وصل کنید، لازم است کلیدهای توضیح داده شده را تعریف کنید.

1.     کلید department1.ad.dn به منظور تعیین دامین سرور ActiveDirectory تعریف شده است.

به طور مثال

department1.ad.dn : iwinco.ir

2.     کلید department1.ad.port به منظور تعیین پورت سرور  ActiveDirectory تعریف شده است.

به طور مثال

department1.ad.port : 389

3.     کلید department1.ad.role.admin به منظور تعیین نام  گروه مدیریت در ActiveDirectory تعریف شده است.

به طور مثال

department1.ad.role.admin : Administrators

4.     کلید department1.ad.role.user به منظور تعیین نام گروه کاربران در سرور ActiveDirectory تعریف شده است.

به طور مثال

department1.ad.role.user : users

5.     کلید department1.ad.search.base به منظور تعیین  DomainControler ها در ActiveDirectory تعریف شده است.

به طور مثال

department1.ad.search.base : DC=iwinco,DC=ir

6.    کلید department1.ad.url به منظور تعیین مسیر ActiveDirectory تعریف شده است.

به طور مثال

department1.ad.url  : 192.168.1.201

7.    کلید department1.ad.mail.attribute مشخصه ای را که در سیستم ActiveDirectory توصیف کننده ی ایمیل  است، تعیین می کند.

   به طور مثال

department1.ad.mail.attribute  : userPrincipalName

 

8.    کلید department1.ad.username.attribute مشخصه ای را که در سیستم ActiveDirectory توصیف کننده ی نام کاربری  است، تعیین می کند.

   به طور مثال

department1.ad.username.attribute  : sAMAccountName

9.    کلید department1.ad.display.name.attribute مشخصه ای را که در سیستم ActiveDirectory توصیف کننده ی نام کاربری است، تعیین می کند.

   به طور مثال

department1.ad.display.name.attribute  : displayName

10. کلید department1.ad.admin.uid  به منظور تعیین نام کاربری مدیر در سیستم ActiveDirectory تعریف شده است.

به طور مثال:

department1.ad.admin.uid : admin

 

11. کلید department1.ad.admin.password  به منظور تعیین رمز عبور مدیر در سیستم ActiveDirectory تعریف شده است.

به طور مثال:

department1.ad.admin.password : secret   

 

 **توجه داشته باشید که کلید department1.auth.type باید شامل عدد 3 باشد تا بتوان به سرور ActiveDiretrory متصل شد.

 

 

 

 

فعالسازی پیش نمایش سیستم

برای پیش نمایش تمام اسناد در سیستم، ابتدا فایلها به PDF تبدیل شده و بعد از آن به فرمت نمایش در صفحات وب یعنی SWF تبدیل می شوند.

اگر قصد دارید پیش نمایش را در IWinDoc فعال کنید باید کلید system.pdf2swf دارای مقدار درست باشد، که این مقدار بستگی به مسیر نصب ابزارهای تبدیل مرتبط در سرور شما دارد.

به طور مثال

system.pdf2swf = /usr/bin/pdf2swf -T 9 -f -t -G -s storeallcharacters ${fileIn} -o ${fileOut}

 

فعال سازی پیش نمایش فایلهای postscript ( در حال توسعه )

توسط کلید system.ghostscript.ps2pdf می توانید مقدار معتبر را برای تبدیل فایلهای postscript به PDF انجام دهید.

به طور مثال

system.ghostscript.ps2pdf = /usr/bin/ps2pdf

 

فعال سازی پیش نمایش عکس

کلید system.imagemagick.convert قابلیت پیش نمایش عکس (تبدیل عکس به PDF و در آخر SWF ) در سیستم را فعال می کند.

به طور مثال

System.imagemagick.convert = /usr/bin/convert

 

فعال سازی تبدیل به PDf برای پیش نمایش

کلید system.openoffice.path  برای تنظیم مسیر OpenOffice در سیستم تعریف شده است.برای اینکه بخش پیش نمایش درست کار کند باید فایل ها ابتدا توسط این نرم افزار به pdf تبدیل شوند. به این منظورکلید باید برابر با مقدار معتبر باشد.

 

به طور مثال

system.openoffice.path = /usr/lib/openoffice

کلید system.openoffice.tasks به منظور تعیین تعداد وظیفه های انجام شده توسط نرم افزار OpenOffice تعریف شده استه به طور پیش فرض مقدار زیر را دارد.

system.openoffice.tasks = 200

کلید system.openoffice.port پورت نرم افزار OpenOffice را مشخص می کند که به طور پیش فرض مقدار زیر را دارد.

system.openoffice.port = 2003

فعال سازی تبدیل فایل های html به pdf

کلید system.convert.html.to.pdf به منظور تعیین مسیر نرم افزار مورد نیاز برای تبدیل فایلهای html به pdf تعریف شده است که باید دارای مقدار معتبر باشد.

به طور مثال

system.convert.html.to.pdf : C:\Users\Abd\.IntelliJIdea13\system\tomcat\Unnamed_trunk_3\lib\htmltopdf64

تنظیمات پیش نمایش فایلهای HTML

با استفاده از کلید html.syntaxhighlighter.theme و کلید html.syntaxhighlighter.core میتوان نوع پیش نمایش فایلهای html،xml و فایلهای برنامه نویسی را تغییر داد.

به عنوان مثال اگر این کلیدها برابر با  مقادیر زیر باشد

html.syntaxhighlighter.theme : shThemeEclipse.css

html.syntaxhighlighter.core : shCoreEclipse.css

پیش نمایش به شکل زیر خواهد بود.

و یا اگر این کلیدها برابر با مقادیر زیر باشد،

html.syntaxhighlighter.theme : shThemeFadeToGray.css

html.syntaxhighlighter.core : shCoreEclipse.css

پیش نمایش به شکل زیر خواهد بود.

 

تنظیمات پیش نمایش فایلهای اتوکد (در حال توسعه)

اگر در پیش نمایش فایلهای متنی اتوکد مشکل دارید، باید تمام فونت های استفاده شده در این فایلها را در یک مسیر قابل دسترس برای کاربران سیستمی در سرور IWinDoc قرار دهید و این مسیر را در کلید مربوطه تنظیم نمایید. تمام فایلهای فونت باید با حروف کوچک نامگذاری شده باشد.  در اینجا لیستی از کلیدهای مرتبط با تنظیمات پیش نمایش اتوکد آورده شده است.  

کلید dxf.applet.debug.window اجرای اپلت پیش نمایش فایلهای اتوکد را در سمت کاربر غیرفعال می کند.

کلید dxf.applet.default.bigfont فونت بزرگ پیش فرض در پیش نمایش متن فایلهای اتوکد را تنظیم می کند.

کلید dxf.applet.default.font فونت پیش فرض در پیش نمایش متن فایلهای اتوکد را تنظیم می کند.

کلید dxf.applet.fontdir مسیر فونت های مورد نظر برای پیش نمایش متنهای موجود در فایلهای اتوکد را مشخص  می‌کند.

 

تنظیمات پیش نمایش فایلهای پزشکی (در حال توسعه )

کلید dicom.url برای پیش نمایش فایل های پزشکی (با پسوند dcm ) در سیستم در نظر گرفته شده است که باید دارای مقدار معتبر باشد.

 

تنظیمات نوع پیش نمایش

با استفاده از کلید system.previewer می توانید از دو نوع ابزار پیش نمایش در سیستم بهره ببرید که شامل flexpaper و  zveiwer  می باشد.

Flexpaper

 

Zviewer

تنظیمات رایانامه

تنظیمات اعلان به کاربران با رایانامه

برای تنظیمات چگونگی ارسال ایمیل توسط سیستم به کاربران باید کلیدهای نام برده در زیر دارای مقدار معتبر باشند.

کلید notification.message.subject برای تنظیم موضوع  پیام در اعلان های سیستم استفاده می شود که به طور پیش فرض دارای مقدار زیر است.

notification.message.subject = IWinDoc - NOTIFICATION - ${documentName}

 

کلید notification.message.body برای تنظیم بدنه پیام در اعلان های سیستم استفاده می شود که به طور پیش فرض دارای مقدار زیر است.

notification.message.body = <b>Document: </b><a href="${documentUrl}">${documentPath}</a><br/><b>User: </b>${userId}<br/><b>Message: </b>${notificationMessage}<br/>

 

 

کلید subscription.message.subject برای تنظیم موضوع پیام در رصد عناصر استفاده می شود که به طور پیش فرض دارای مقدار زیر است.

subscription.message.subject = IWinDoc - ${eventType} - ${documentPath}

 

کلید subscription.message.body برای تنظیم بدنه پیام در رصد عناصر استفاده می شود که به طور پیش فرض دارای مقدار زیر است.

subscription.message.body = <b>Document: </b><a href="${documentUrl}">${documentPath}</a><br/><b>User: </b>${userId}<br/><b>Event: </b>${eventType}<br/><b>Comment: </b>${subscriptionComment}<br/>

 

 

برای تنظیم سرویس رایانامه باید کلیدهای مربوط به رایانامه ی سرور به درستی مقدار دهی شود.

کلید mail.username برای تنظیم نام کاربری رایانامه ی سرور است.

کلید mail.password   برای تنظیم رمز عبور رایانامه ی سرور است.

 

تنظیمات سرویس smtp

برای تنظیم سروریس smtp در سیستم IWinDoc باید کلید های زیر به درستی مقداردهی شوند.

با استفاده از کلید mail.smtp.auth می توانید استفاده از سرویس smtp را فعال یا غیر فعال کنید که به طور پیش فرض فعال می باشد.

mail.smtp.auth : true

با استفاده از کلید mail.smtp.host می توانید نام host مورد نظر را وارد کنید که به طور پیش فرض دارای مقدار زیر است.

mail.smtp.host : smtp.gmail.com

با استفاده از کلید mail.smtp.port می توانید پورت سرور مورد نظر را وارد کنید که به طور پیش فرض دارای مقدار 465 است.

mail.smtp.port : 465

کلید mail.smtp.socketFactory.class تنظیم کننده ی کلاسی است که برای ایجاد سوکت smtp استفاده می شود.

کلید mail.smtp.socketFactory.port تعیین کننده ی پورتی است که برای اتصال به کلاس ایجاد سوکت استفاده می شود. اگر مقداری برای این کلید تعیین نشود، از مقدار پیش فرض استفاده می شود.

تنظیمات کنفرانس

برای تنظیم کنفرانس در سیستم باید پارامترهای زیر در بخش تنظیمات مقادیر معتبر داشته باشند.

پارامترهای تنظیمات به این شرح اند:

کلید openmeetings.user برای تعیین نام کاربری مورد نظر در openmeeting می باشد

به طور مثال

openmeetings.user : iwindoc

کلید openmeetings.credentials برای تعیین رمز عبور در openmeeting می باشد.

به طور مثال

openmeetings.credentials : iwindoc

کلید openmeetings.port برای تعیین پورت مورد نظر برای دسترسی به openmeeting می باشد که به طور پیش فرض مقدار 5080  را دارد.

openmeetings.port : 5080

کلید openmeetings.url برای تعیین مسیر openmeeting تعریف شده است .

به طور مثال

openmeetings.url :

 

کلید openmeetings.is.in.iwindoc.server مشخص می کند که سیستم openmeeting در سرور IWinDoc است یا خیر.

 

تنظیمات انقضای سند (در حال توسعه)

برای فعال سازی انقضای سند در سیستم IWinDoc باید کلیدهای تعریف شده در این بخش دارای مقدار معتبر باشند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

کلید expiration.alert.subject به منظور تعیین موضوع آلارمی است که جهت هشدارانقضای سند به کاربران فرستاده می شود.

کلید expiration.alert.template به منظور تعیین محتوای آلارمی است که جهت هشدار انقضای سند به کاربران فرستاده می شود.

کلید expiration.date.pattern جهت تعیین الگوی تاریخ در انقضای اسناد استفاده می شود.

به طور مثال

expiration.date.pattern : dd-MM-yyyy HH:mm:ss

کلید expiration.expiration.alert.days تعیین کننده ی تعداد روزهایی است که بعد از آن هشدار انقضای سند اعمال خواهد شد. این کلید به طور پیش فرض مقدار 15 را دارد.

کلید expiration.expired.subject موضوع آلارم منقضی شدن سند را مشخص می کند.

کلید expiration.expired.template به منظور تعیین محتوای آلارمی است که جهت اعلام منقضی شدن سند به کاربران فرستاده می شود.

به طور مثال

expiration.expired.template : Document ${docUrl} will expire at ${date}<br/>

 

کلید expiration.notification.subject به منظور تعیین موضوع اعلان در آپلود اسنادی که انقضای سند روی آنها فعال شده است، به کار می رود.

کلید expiration.notification.template به منظور تعیین محتوای اعلان در آپلود اسنادی که انقضای سند روی آنها فعال شده است، به کار می رود.

به طور مثال

expiration.notification.template : New document uploaded<br/>${docUrl}<br/>Expiration date:${date}<br/>

 

سایر تنظیمات

محدویت در آپلود فایل

اگر قصد کنترل حجم داده ی وارد شده به سیستم را دارید، می توانید به وسیله ی کلید max.file.size این موهوم را انجام دهید.مقدار این کلید به طور پیش فرض 0 منظور شده است و این بدین معناست که کاربران در آپلود فایلها از نظر اندازه هیچ محدودیتی ندارند و در هر بار آپلود، تا حجم 2GB می توانند آپلود داشته باشند.

در صورتی که مدیر این مقدار را غیر از 0 تنظیم نماید، کاربران مقید خواهند بود که در آپلود داده ی خود به این اندازه توجه نمایند.

تنظیمات tomcat در سرور

کلید instance.home به منظور تعیین مسیر tomcat در سرور مشخص شده است.

به طور مثال

instance.home : D:\trunk\iwindoc-1.0.0\tomcat

 

 

 

 

محدودیت نوع Mime

اگر می خواهید  ورود برخی از فایلها را به سیستم غیر مجاز کنید، می توانید از کلیدهای زیر استفاده کنید.

با استفاده از کلید restrict.file.mime می توانید محدودیت در آپلود فایلهای خاصی را در سیستم فعال کنید. این کلید به طور پیش فرض غیرفعال است.

restrict.file.mime : false

با استفاده از کلید restrict.file.name می توانید  آپلود نوع فایلهایی که قصد محدود کردن آنها را دارید وارد کنید.

به طور مثال

restrict.file.name : *~;*.bak

 

تنظیمات زمانبندی

IWinDoc برای بروزرسانی داشبورد کاربر، اعلانهای درون سیستم و اعتبار نشست های سیستمی کلیدهایی را در نظر گرفته است که این زمانبندها را قابل کنترل می سازد.

کلید schedule.session.keepalive به منظور کنترل زمان انقضای نشست های مرورگر تعریف شده است. اگر کاربری وارد سیستم IWinDoc شود وبدون هیچ گونه فعالیتی، بیش از زمان تعریف شده برای این کلید در سیستم باقی بماند، نشست وی منقضی شده و برای استفاده از سیستم مستلزم ورود دوباره به سیستم است. این کلید به طور پیش فرض مقدار 15 را دارد.

کلید schedule.dashboard.refresh به منظور نوسازی رخدادهای بخش داشبورد تعریف شده است. کاربران رایانامه ها و همچنین اخبارهای خود را در بخش داشبورد طبق این زمان بروزرسانی دریافت خواهند کرد که به طور پیش فرض مقدار 30 را دارد.

کلید schedule.ui.notification به منظور تنظیم زمان بروزرسانی اعلان ها در IWinDoc تعریف شده است  که به طور پیش فرض مقدا 1 را دارد.

فعالسازی سرویس گپ ( در حال توسعه )

برای فعال سازی سرویس گپ سیستم می توانید از بخش اختیارات استفاده نمایید، و به طور پیش فرض سیستم گپ فعال می باشد.

 

تنظیم کلیدهای جستجو

توسط کلید max.search.result می توانید  بیشینه ی تعداد نتایج حاصل از جستجو را تنظیم کنید.

به طور مثال:

Max.search.result = 25

توسط کلید max.search.fragment.len می توانید بیشینه ی تعداد حروف مجاز برای جستجو را تنظیم کنید.

به طور مثال:

max.search.fragment.len : 256

توسط کلید min.search.characters می توانید کمینه ی تعداد حروف مجاز برای جستجو را تنظیم کنید.

به طور مثال:

min.search.characters : 3

 

 

تنظیم دبل کلیک روی اسناد

کلید doc.double.click.edit به منظور فعالسازی ویرایش اسناد با دبل کلیک روی آنها تعریف شده است. اگر این کلید فعال باشد کاربران با دبل کلیک روی اسناد می توانند آنها را با ویرایشگر مناسب، ویرایش نمایند.

تنظیم برچسب گذاری خودکار اسناد

کلید run.auto.tagging.in.background این امکان را فراهم می کند که عملیات برچسب گذاری خودکار در صف کارهای معوق انجام شود.

 

تنظیم فیلد پاسخ در پیام رسانی

در بخش پیام رسانی، کاربران این امکان را دارند که به پیام های دریافتی از دیگر کاربران پاسخ دهند. در منویی که برای نوشتن پاسخ پیام طراحی شده است، می توانید نام فیلد پاسخ را تغییر دهید.

کلید reply.sign برای این منظور تعریف شده است که به طور پیش فرض مقدار "پاسخ" را دارد.

 

تنظیمات استخراج متن

برای تنظیمات مربوط به استخراج متن کلیدهای زیر در نظر گرفته شده است.

کلید managed.text.extraction برای فعال سازی استخراج متن در نظر گرفته شده است که به طور پیش فرض فعال می باشد.

کلید managed.text.extraction.batch به منظور تعیین تعداد سند استفاده شده در هر بار استخراج متن استفاده می گردد که به طور پیش فرض مقدار 10 را دارد.

کلید registered.text.extractors لیست تمامی استخراج کننده های متن را در IWinDoc مشخص می کند.

 

تغییر لوگو

با استفاده از کلید logo.login میتوانید لوگوی ورود به سیستم را تفییر دهید.

با استفاده از کلید  logo.mobile میتوانید لوگوی موبایل را تغییر دهید. (در حال توسعه)

با استقاده از کلید logo.report میتوانید لوگوی گزارش های سیستم را تغییر دهید. (در حال توسعه)

با استفاده از کلید logo.tiny میتوانید لوگوی موجود در گوشه ی سمت چپ، قسمت بالایی IWinDoc را تغییر دهید.

با استفاده از کلید logo.favicon میتوانید لوگوی موجود در تب مرورگر را تغییر دهید.

 

تنظیم نام سیستم

با استفاده از کلید organ.name میتوانید نام سازمان خود را در قسمت بالایی سیستم قرار دهید.

به طور مثال:

Organ.name = IWin

با استفاده از کلید organ.name.color میتوانید رنگ نام سازمان را تغییر دهید.

به طور مثال:

Organ.name.color = red یا Organ.name.color = #FF0000

با استفاده از کلید organ.name.size  میتوانید سایز نوشتاری نام سازمان را تغییر دهید.

به طور مثال:

Organ.name.size = 16

تنظیمات tab های اضافه

با استفاده از دو کلید extra.tab.1.title و extra.tab.1.url  میتوانید تب های جدیدی در سیستم داشته باشید.

به طور مثال:

extra.tab.1.url : http://www.iwinco.ir

extra.tab.1.title : IWinCompany

 

افزایش سرعت سیستم

اگر حجم داده های شما در سیستم IWinDoc رو به افزایش است و این امر سبب کند شدن سیستم شده است، می توانید cash کاربر را غیر فعال کنید.

کلید user.item.cache به منظور تعیین وضعیت cach کاربران تعریف شده است که به طور پیش فرض فعال می باشد.

کلید user.keywords.cache  جهت تعیین وضعیت cach کلمات کلیدی تعریف شده است که به طور پیش فرض غیر فعال می باشد.

 

تغییر فرمت نسخه های اسناد

کلید version.numeration.adapter نوع نسخه گذاری اسناد را در بخش تاریخچه می کند. به طور پیش فرض مقدار این کلید برابر با MajorMinorVersionNumerationAdapter میباشد که شماره گذاری به شکل "1.0, 1.1, 1.2 …" دارد.

مقادیر دیگر این کلید شامل کلاس هایی به شکل زیر می باشد.

 

نسخه های بعد

نسخه اول

مقدار کلید

2, 3, 4, etc

1

PlainVersionNumerationAdapter

1.1, 1.2, 1.3, etc

1.0

MajorMinorVersionNumerationAdapter

2, 3, 2.1, 2.2, etc

1

BranchVersionNumerationAdapter

0.0.1, 0.0.2,etc

0.0.0

MajorMinorReleaseVersionNumerationAdapter

 

بعد از تغیر این کلید لازم است که سرور را restart کنید. قابل ذکر است که با تغییر این کلید در سیستم ممکن است در شماره گذاری اسنادی که از قبل در سرور دارای نسخ مختلف  بوده اند، مشکل به وجود بیاید.

با انتخاب مقدارPlainVersionNumerationAdapter میتوانید کلیدی با عنوان version.numeration.format در سیستم تعریف نماید که فرمت شماره گذاری اسناد را مشخص می کند. اگر به این کلید مقدار "%d" بدهید، نسخ به صورت "1, 2, 3… " ذخیره خواهند شد و اگر مقدار “%02d” بدهید، نسخ به صورت “ 01, 02, 03… " ذخیره خواهند شد.

تنظیمات صفحه ی ورود       

با سه کلید ذکر شده در زیر می توانید صفحه ی ورود به سیستم را تغییر دهید.

کلید text.banner جهت تعیین پیش زمینه ی صفحه ی login  طراحی شده است.(در حال توسعه)

کلید text.iwindoc.title جهت تعیین عنوان صفحه ی ورود در نظر گرفته شده است.

کلید text.welcome جهت تعیین متن خوش آمدگویی صفحه ی ورود در نظر گرفته شده است.

تنظیمات گردش کار

در گردش کارهای موجود در سیستم، وظایفی هستند که به محض شروع گردش کار از کاربر درخواست میشوند. برای فعالسازی این امر در سیستم کلیدهایی تعریف شده است.

کلید workflow.start.task.auto.run برای فعال سازی وظایف خواسته شده از کابران در هنگام شروع گردش کار استفاده می شود که به طور پیش فرض فعال می باشد.

کلید workflow.run.config.form به منظور تعیین نام وظایفی است که از کاربر در شروع گردش کار درخواست می شود. این نام در فایلهای گردش کار استفاده می گردد وبه طور پیش فرض run_config می باشد.

 

تنظیمات zoho ( در حال توسعه )

Zoho یک سیستم تحت وب برای ویرایش اسناد است که می توان در سیستم IWinDoc از آن برای ویرایش اسناد استفاده کرد. جهت اتصال سیستم به  zoho می توانید کلیدهای زیر را مقداردهی کنید.

کلید zoho.user برای تنظیم نام کاربری شما در zoho  می باشد.

کلید zoho.password برای تنظیم رمز عبور شما در zoho می باشد.

کلید zoho.secret.key که هنگام ثبت نام در zoho  به شما داده می شود باید تنظیم گردد.

کلید zoho.api.key که هنگام ثبت نام در zoho  به شما داده می شود باید تنظیم گردد.

 

تنظیمات webService

ساختار سلسله مراتبی در IWinDoc به منظور حفظ ارتباط ارکان یک سازمان در هر نقطه ی مکانی، با سرور مرکزی طرای شده است. در این راستا نحوه ی استفاده از این قابلیت به تفصیل بیان خواهد شد.

اگر سازمان شما در سراسر کشور شعبی دارد که خواستار ارتباط مداوم و مستمر با این شعب هستید میتوانید از این قابلیت در جهت رفع نیازهای خود بهره ببرید. به این منظور در سرور اصلی پوشه ای با نامی خاص برای دریافت اطلاعات شعب ایجاد نمایید. در اینجا از نام شعب استفاده شده است، حال در این پوشه به ازای هر شعبه پوشه ای ایجاد نمایید (که بهتر است برای وضوح بیشتر ازنام شعب استفاده شود.) در هریک از این شعب ایجاد شده سه پوشه به نام های آماده ی ارسال، ارسال شده و دریافت شده ایجاد کنید.

 

در هر یک از شعبی که قرار است از این قابلیت استفاد کنند پوشه ای به نامی خاص مختص گرفتن اطلاعات از سرور مرکزی ایجاد نمایید. به طور مثال در اینجا پوشه ای به نام سرور ایجاد شده است. حال در این پوشه، سه پوشه آماده ارسال، ارسال شده و دریافت شده ایجاد کنید.

برای فعال سازی این ماژول باید کلیدهایی را در بخش مدیریت، تنظیمات انجام دهید که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

جهت تنظیم کلیدهای مربوط به ساختار سلسله مراتبی در سیستم IWinDoc باید کلیدهای زیر به درستی مقدار دهی شوند.

کلید webservice.host آدرس سروری را که برای هماهنگ سازی به آن متصل می شوید، را مشخص می کند.

کلید webservice.user نام کاربری که با آن به سرور متصل می شوید را مشخص می کند.

کلید webservice.password رمز عبوری که با آن به سرور متصل می شوید را مشخص می کند.

کلید webservice.local.outbox مسیر پوشه ای در سیستم شما می باشد که قصد دارید اطلاعات انتقال یافته به سرور را در آن نگه داری کنید.

کلید  webservice.local.inbox مسیر پوشه ای در سیستم شما می باشد که قصد دارید اطلاعات دریافتی از سرور را در آن نگه داری کنید.

کلید webservice.local.draft مسیر پوشه ای در سیستم شما می باشد که اطلاعات قبل از ارسال به سرور در آن ذخیره می گردند.

کلید webservice.server.outbox مسیر پوشه ای در سرور می باشد که قصد دارید اطلاعات انتقال یافته به شعبه را در آن نگه داری کنید.

کلید  webservice.server.inbox مسیر پوشه ای در سرور می باشد که قصد دارید اطلاعات دریافتی از شعبه را در آن نگه داری کنید.

کلید webservice.server.draft مسیر پوشه ای در سرور می باشد که اطلاعات قبل از ارسال به شعبه در آن ذخیره می گردند.

 

در شکل زیر میتوانید مثالی از کلیدهای تنظیم شده را ببینید.

حال اگر قصد دارید فایلی را به سرور ارسال نمایید، آن فایل را در پوشه ی آماده ارسال بگذارید و از منوی ابزار گزینه ی "ارسال به سرور" را بزنید.

بعد از آن پیامی را در راستای عملیات انجام شده خواهید دید.

حال فایلی که به سرور ارسال کرده اید به طور خودکار وارد پوشه ی ارسال شده می شود.

در بخش سرور نیز اگر بخواهید فایلی را به شعبه ای خاص بفرستید، می توانید آن فایل را در پوشه ی آماده ی ارسال مربوط به آن شعبه قرار دهید، زمانی که در شعبه ی مورد نظر، از گزینه ی ابزار، بروزرسانی صندوق ورودی زده شود، آنگاه فایل در پوشه ی دریافت شده در سیستم شعب وارد خواهد شد، همچنین در سمت سرور نیز فایل وارد پوشه ی ارسال شده می گردد.

 

انقضای سند

انقضای سند

انقضای سند، یک سیستم اعلان و آگاه سازی است که برای هشدار انقضای سند در آینده‌ی نزدیک و یا اسناد منقضی شده به کار گرفته می‌شود. پیام های اعلان  به کار برده شده توسط مدیر می‌توانند پارامترهای متفاوتی را داشته باشند. انقضای سند براساس فراداده، ویژگی‌های عملیات دوره‌ای و ویژگی های گزارش هاست.

مشخصه ها

در تنظیمات مشخصه ها، می توان چندین پارامتر تعریف کرد، به طور مثال روزهای باقی مانده به انقضای سند و یا متن پیام رایانامه.

فراداده

انقضای سند دارای این تعریف فراداده می‌باشد.

 

فیلد حالت انقضای سند از فراداده دارای سه مقدار است:

·       اعلان

·       موجود

·       منقضی

مقدار اعلان، با توجه به زمان انقضا، سند را درحالت انتظار برای ارسال رایانامه به کاربران مربوطه قرار می دهد.

مقدار موجود در فیلد حالت، مشخص می‌کند که سند موجود است یا خیر.

مقدار منقضی در فیلد حالت، مشخص می‌کند که سند حاوی تاریخ انقضا میباشد یا خیر.

هر حالت در این فراداده می‌تواند چندین گروه اعلان داشته باشد و هر گروه اعلان می‌تواند دارای یک یا چند کاربر باشد. اطلاق کاربران به یک گروه اعلان توسط مدیر صورت می‌گیرد.

عملیات دوره ای

سه وظیفه در این بخش موجود است.

·       عملیات دوره ای InitialNotificationation.jar وظیفه ی است که برای ارسال اعلان به گروه کاربران لینک شده با اعلان انتخاب چند گزینه ای استفاده می شود.

·       عملیات دوره ای AlertExpirationNotificationation.jar وظیفه ی است که برای ارسال اعلان به گروه کاربران لینک شده با اعلان انتخاب چند گزینه ای نزدیک به انقضا استفاده می شود.

·       عملیات دوره ای ExpirationNotificationation.jar وظیفه ی است که برای ارسال اعلان به گروه کاربران لینک شده با اعلان انتخاب چند گزینه ای انقضا استفاده می شود.

گزارش ها

سه نوع گزارش  اسناد موجود، اسناد در حال انقضا و اسناد منقضی موجود است.

 

نمایش گزارش های مدیریت

 

نمایش منوی گزارش گیری

 [1] .  Mail Account

[2].Optical Mark Recognition