آزمون نفوذپذیری (Penetration Test)

دراین آزمون سیستمها و شبکه سازمان به روشهای مختلف مورد ارزیابی امنیتی قرار می‌گیرند. در این آزمون کارشناسان امنیت شبکه در شرکت آی‌وین با نفوذ واقعی به شبکه و سیستمهای سازمان سعی می‌کنند بدون آسیب‌زدن به سرمایه‌های سازمان نشان دهند که این منابع چقدر در مقابل حملات واقعی مقاوم هستند.