طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

برای تأمین امنیت اطلاعات در یک سازمان فقط تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری کافی نیست بلکه لازم است فرآیندهای مرتبط با امنیت اطلاعات در سازمان نیز اصلاح شوند. و به عبارت دیگر امنیت اطلاعات با فرآیند تأمین می‌شود و نه فقط با محصولات. استاندارد جهانی ISO 27001 استانداردی است که برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) تعریف شده است. شرکت آی‌وین آمادگی دارد تا در طراحی، پیاده سازی و نظارت بر پروژه‌های ISMS مشارکت نماید و مشاوره‌های فنی و امنیتی لازم را در این زمینه به مشتریان خود ارائه دهد.