شرکت آی‌وین به همت جمعی از اساتید و دانش آموختگان دانشگاههای تهران و شهرستانها راه‌اندازی شده است و هدف اصلی آن، تولید محصولات و ارائه راهکارهای بومی امنیت فضای تبادل اطلاعات می‌باشد. خوشبختانه شرکت در این زمینه تاکنون موفقیت چشمگیری داشته و توانسته است علاوه بر ارائه راهکارهای امنیت شبکه، محصولات بومی متعددی را در حوزه امنیت شبکه، امنیت اسناد، امنیت کاربران، امنیت داده‌ها، امنیت ارتباطات و امنیت نرم افزارهای کاربردی تولید و به بازار داخلی ارائه نماید. باشد که گام کوچکی در راستای افزایش تولید ملی برداشته باشیم.